AI Companion Świadome przywództwo AI Zoom One

Czy Twoja firma korzysta z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji? Rozważ te trzy kluczowe zasady, dzięki którym przyjmiesz właściwe podejście

Kluczem do korzystania w pracy z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji jest nadanie wysokiego priorytetu zaufaniu, zdolności adaptacji i potrzebom klienta.
4 min czytania

Aktualizacja: August 01, 2023

Opublikowano June 23, 2023

Is Your Company Using Generative AI Tools? Consider These 3 Key Principles To Guide Your Approach

Podejście do sztucznej inteligencji ukierunkowane na klienta

 

Słuchanie klientów i skupianie się na ich pragnieniach i potrzebach ma krytyczne znaczenie dla firm, które chcą wdrożyć narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji w taki sposób, aby ludzie faktycznie z nich korzystali.

 

Podczas swobodnej dyskusji z partnerem założycielskim Fellows Fund, Alexem Renem i dyrektorką generalną HubSpot, Yaminią Rangan, nasz dyrektor generalny, Eric S. Yuan, powiedział, że klienci są ciekawi, w jaki sposób wykorzystujemy sztuczną inteligencję, aby poprawić jakość naszych produktów. Robimy to już od wielu lat, przyglądając się temu, jak ludzie korzystają z naszych produktów i włączając sztuczną inteligencję do funkcji takich jak wirtualne tło i tłumienie hałasu, a także używając inteligencji konwersacyjnej w ofercie Zoom Revenue Accelerator — a wszystko to w jednym celu: aby zapewnić naszym klientom lepsze doświadczenia.

 

Smita Hashim, nasza dyrektorka ds. produktów, rozwinęła tę myśl podczas czatu w oddzielnym pokoju. Zachęca liderów do wzięcia pod uwagę tego, jak ludzie wchodzą w interakcje z produktami, aby zobaczyć, jak można dopasować sztuczną inteligencję. „Spotykaj się z ludźmi tam, gdzie są”, powiedziała. „To właśnie tam będą używać narzędzi”. Określa to nasze podejście do produktów: nowe funkcje, które niedawno wprowadziliśmy, podsumowanie spotkania Zoom AI Companion oraz tworzenie czatu zespołowego Zoom AI Companion pomagają ludziom w wydajnej pracy w miejscach, w których już się znajdują.

 

Skupiając się na kliencie, firmy w końcu zobaczą wartość narzędzi sztucznej inteligencji, odzwierciedloną w każdym aspekcie: od produktywności i retencji pracowników po wyższą sprzedaż, lepsze doświadczenia klientów oraz bardziej efektywną współpracę zespołową.

 

Zaufanie na każdym kroku

 

W dzisiejszym świecie ochrona danych i transparentność mają kluczowe znaczenie. Modele sztucznej inteligencji często polegają na danych w kontekście nauki i poprawy działania, jednak klienci powinni mieć wybór co do tego, jak będą wykorzystywane ich dane. Ludzie korzystający z narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji muszą mieć pewność, że firmy postępują z ich danymi w sposób odpowiedzialny i wyraźnie informują o celu ich wykorzystania.

 

Wierzymy, że budowanie i utrzymywanie zaufania klientów jest najważniejsze. Jak powiedział Eric podczas swobodnej rozmowy, „Kiedy stracimy zaufanie, bardzo ciężko jest je odzyskać”. Dlatego w Zoom skupiamy się na przejrzystości, widoczności i kontroli dla naszych klientów. Na przykład w przypadku naszych ostatnio wprowadzonych funkcji w bezpłatnej wersji próbnej, czyli podsumowania spotkania Zoom AI Companion oraz tworzenia czatu zespołowego, przekazujemy naszym klientom informacje o tym, jak wykorzystujemy ich dane w funkcjach Zoom AI Companion oraz zapewniamy ustawienia administracyjne, dzięki którym mogą kontrolować udostępniane danych na potrzeby usprawnień produktów, np. w kontekście modeli szkoleniowych.

 

Możliwość dostosowania z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji

 

Krajobraz sztucznej inteligencji jest bardzo zmienny – rozmowy, które prowadzimy dzisiaj, znacznie różnią się od tego, o czym dyskutowaliśmy jeszcze sześć miesięcy temu. Za kilka miesięcy pewnie też dostrzeżemy istotne różnice. Firmy muszą przyjąć podejście oparte na adaptacyjności i potrzebują równie adaptacyjnych narzędzi generatywnej sztucznej inteligencji.

 

Pogoń naszych klientów za elastycznością wpłynęła na nasze jednoczące podejście do sztucznej inteligencji. Daje nam to możliwość korzystania z dużej liczby większych modeli językowych do różnych celów, począwszy od naszych własnych zaawansowanych i zastrzeżonych modeli Zoom AI, wraz z modelami przodujących firm zajmujących się sztuczną inteligencją, takich jak OpenAI i Anthropic, a być może także innych w przyszłości. Wiele naszych produktów, takich jak Wirtualny Agent Zoom oraz Zoom Revenue Accelerator, umożliwiają klientom korzystanie z naszych modeli w celu tworzenia dostosowanych do danej firmy analiz skupiających się na indywidualnych potrzebach. W przyszłości wybrani klienci będą mogli przenieść własny model i połączyć go ze wspieranymi przez sztuczną inteligencję funkcjami i produktami Zoom AI Companion

 

Produkt, proces, ludzie

„Patrząc z naszej perspektywy, musimy rozważyć wszystkie kwestie z punktu widzenia produktu, procesu i ludzi”, powiedział Eric podczas wydarzenia. „Krytyczne znaczenie ma przyjęcie i wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu poprawienia doświadczeń związanych z produktami. Musimy również przyjrzeć się temu, jak możemy używać sztucznej inteligencji do poprawiania przepływów pracy w kontekście procesów. W końcu poprawa wydajności poprzez sztuczną inteligencję ma ogromne znaczenie... i zrewolucjonizuje wszystko, co robimy”.

Podejście do sztucznej inteligencji przez pryzmat ukierunkowania działań na klienta oraz utrzymywanie zaufania i zdolności adaptacyjnych na pierwszym miejscu mają kluczowe znaczenie w kontekście poruszania się w tym nowym krajobrazie. Aby uzyskać więcej informacji z konferencji poświęconej generatywnej sztucznej inteligencji, sprawdź naszą bibliotekę nagrań wideo na żądanie.

Nasi klienci nas kochają

Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox
Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox

Zoom – jedna platforma do połączeń