AI Companion Zoom Workplace Zoom Revenue Accelerator AI

Nowe możliwości dzięki innowacjom Zoom w zakresie AI

Funkcja inteligentnego nagrywania Zoom wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby uczynić spotkania bardziej przydatnymi i produktywnymi dzięki tworzeniu przystępnych, inteligentnych rozdziałów.
4 min czytania

Aktualizacja: February 24, 2023

Opublikowano February 24, 2023

Zoom’S AI Innovations Empower People

Bezproblemowe spotkania Zoom dzięki sztucznej inteligencji

Coraz więcej z nas polega na wygodnej funkcji nagrywania i odtwarzania spotkań, w których nie mogliśmy uczestniczyć – Gartner przewiduje, że do 2025 roku będziemy rejestrować 75% rozmów w środowisku pracy. Przeglądanie zarejestrowanych treści w poszukiwaniu najważniejszych informacji i zadań zajmuje jednak dużo czasu. Tutaj wchodzi do gry inteligentne nagrywanie.

Inteligentne nagrywanie pomaga osobom odtwarzającym nagranie szybko przejść do części spotkania, które są dla nich ważne. Dzięki technologii przetwarzania języka naturalnego (ang. natural language processing, NLP) inteligentne nagrywanie podsumowuje i automatycznie wyodrębnia najważniejsze informacje, takie jak następne kroki, słowa kluczowe i wiele innych.

Model inteligentnych rozdziałów wykorzystuje sztuczną inteligencję do segmentacji nagrania na sekcje, podczas gdy inne modele NLP pomagają szybko i łatwo poruszać się po spotkaniu dzięki identyfikacji zadań i dyskusji na różne tematy. Zoom wykorzystuje różne modele uczenia maszynowego (ang. machine learning, ML), aby poprawić wrażenia użytkownika. W ramach tej funkcji wykorzystaliśmy GPT3 do ulepszenia naszego modelu ML, który rozpoznaje kontekst spotkania. Ten model ML dzieli spotkanie na przystępne fragmenty (lub inteligentne rozdziały), a następnie automatycznie generuje streszczenia rozdziałów. Po wygenerowaniu streszczenia można dodać do niego więcej informacji, a także dodatkowe kolejne kroki, zanim spotkanie zostanie udostępnione innym osobom, aby pomóc uniknąć uczucia, że coś kogoś ominęło.

Funkcja inteligentnego nagrywania Zoom Meetings jest dostępna na kontach dla firm, dla edukacji i dla przedsiębiorstw (inteligentne nagrania nie są dostępne dla kont dla edukacji od zerówki do szkoły średniej). Aby włączyć inteligentne nagrywanie, przeczytaj artykuł działu pomocy Zoom.

zrzut ekranu ze spotkania Zoom pokazujący streszczenia inteligentnych rozdziałów.

Większa produktywność dzięki nadchodzącym innowacjom w dziedzinie AI

W najbliższej przyszłości, w przypadkach, w których nie chcemy nagrywać spotkania, ale chcemy podzielić się jego streszczeniem, na początku spotkania dostępna będzie opcja wygenerowania podsumowania i kolejnych kroków.

Ponadto w przyszłości inteligentne nagrania będą jeszcze bardziej inteligentne i potężne, i będą umożliwiać automatyzację powtarzających się zadań i działań następczych. Oznacza to, że będzie można poświęcić więcej czasu na istotną pracę, taką jak opracowywanie nowych produktów lub lepsze wspieranie klientów.

My zaś poświęcamy więcej energii na badanie ekscytujących sposobów, w jakie produkty oparte na sztucznej inteligencji mogą zapewniać większą wartość dla naszych klientów, w tym:

  • Środowisko szkoleniowe oparte na sztucznej inteligencji w Zoom Revenue Accelerator, dzięki któremu zespoły sprzedaży będą mogły przygotować się do rozmów z klientami za pomocą symulacji różnych sytuacji, zapewniające sprzedawcom miejsce do ćwiczenia interakcji, doskonalenia składania propozycji, uzyskiwania opinii i otrzymywania wskazówek dotyczących treści ich wypowiedzi w czasie rzeczywistym, aby pomóc im podczas przyszłych rozmów z potencjalnymi klientami.
  • Dodatkowe funkcje Zoom Revenue Accelerator, które wspomagają przeprowadzanie skuteczniejszych spotkań sprzedażowych, na przykład śledzenie harmonogramów i notatki dotyczące współpracy.
  • Rozszerzenie usług tłumaczenia w czasie rzeczywistym na dodatkowe produkty platformy Zoom, w tym Zoom Team Chat.

Przyszłość współpracy w rękach sztucznej inteligencji

Ambitne obietnice dotyczące sztucznej inteligencji składane w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci obecnie szybko się spełniają. Organizacje wdrażają technologię AI, aby wspomóc swoich pracowników i poprawić doświadczenia klientów. Wpływ sztucznej inteligencji rozszerza możliwości narzędzi cyfrowych, aby pomóc nam lepiej pracować. Na naszym blogu znajdziesz ogłoszenia o nadchodzących innowacjach Zoom w zakresie sztucznej inteligencji.

Nasi klienci nas kochają

Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox
Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox

Zoom – jedna platforma do połączeń