Reimagine your industry, collaboration & innovation

One integrated platform connecting your business, industry or community

9 of the top 10
U.S. hospitals, ranked by U.S News, choose Zoom
98% of the top 50
national universities, ranked by U.S. News choose Zoom
22 of the 25
largest K-12 school districts in America choose Zoom
 • Shield with lock
  Secure

  Granular control and flexibility, adapting to customer requirements.

 • Graph with arrow going upwards
  Scalable

  Meeting increased demand, and expansive global reach.

 • Gear
  Extendable

  Powerful developer tools to build Zoom into your own experiences.

Twoja platforma zasilająca krytyczną komunikację biznesową

Zoom Spaces

Nowatorskie rozwiązania pokojów do każdej przestrzeni do spotkań

Zoom Events

Rozwiązania umożliwiające sprawne prowadzenie środowisk wirtualnych i hybrydowych

Zoom Contact Center

Rozwiązanie chmurowe obejmujące wszystkie kanały, zoptymalizowane pod kątem transmisji wideo

Inspiring customer stories

Get Started with Zoom

Pricing may vary by industry. Please refer to the pricing page for each industry for more information.