Zoom Workplace Productivity

Productivity solutions that make your workday work for you

Designed with hybrid work in mind, our AI-powered productivity solutions work across the Zoom ecosystem and integrate with third-party systems to help increase engagement and collaboration and extend your team’s productivity from a single application.

Productivity solutions that make your workday work for you
Save time and reduce costs with solutions included in your Zoom Workplace license

24 billion hours

Annual loss to employers due to unproductive meetings, resulting in reduced productivity at the workplace.

Zippia

All of your productivity solutions in one place

 • Reduce fragmentation and costs 

  Reduce fragmentation and costs

  Optimize collaboration through centralized tools that are tightly integrated and help reduce your total cost of ownership. 

 • Collaborate better across locations and time zones

  Collaborate better across locations and time zones

  Enable fluid collaboration and transparency with asynchronous solutions designed for modern, distributed work. 

 • Unlock valuable time

  Unlock valuable time

  Jumpstart creation and ideation with AI-powered workflows and templates that kick start projects so you can focus on bringing ideas to life.

Raise productivity across locations and time zones

Project planning and brainstorming

 • Whiteboard
  Whiteboard

  Współpracuj i twórz wizualny zarys strategii

 • Notes
  Notes

  Notuj kluczowe punkty i działania

 • Clips
  Clips

  Rejestruj przeglądy projektów i raportów o statusie przed i po spotkaniu

 • Surveys
  Surveys

  Zbieraj opinie zespołu na temat priorytetów projektu

Team updates and information dissemination

 • Clips
  Clips

  Twórz bardziej angażujące aktualizacje, komunikaty i briefingi

 • Notes
  Notes

  Udostępniaj kompleksowe notatki w celu skutecznego rozpowszechniania informacji

 • Surveys
  Surveys

  Zbieraj informacje zwrotne na temat skuteczności przekazywanych informacji

 • Whiteboard
  Whiteboard

  Ilustruj złożone pojęcia lub twórz osi czasu dla lepszego zrozumienia

Meeting prep and follow-up

 • Notes
  Notes

  Przygotuj się do spotkań, porządkując swoje myśli; podsumowuj decyzje i plany działań w scentralizowanej lokalizacji

 • Whiteboard
  Whiteboard

  Prowadź wspólną burzę mózgów i nakreśl kluczowe strategie przed spotkaniem

 • Clips
  Clips

  Zapewnij głębszy kontekst dla lepszego przygotowania do spotkania

 • Surveys
  Surveys

  Zbierz informacje przed spotkaniem od członków zespołu w celu jego zaplanowania

Decision-making and collaboration

 • Whiteboard
  Whiteboard

  Zadbaj o łatwiejsze wspólne podejmowanie decyzji za pomocą pomocy wizualnych

 • Surveys
  Surveys

  Zbierz informacje zwrotne po spotkaniu w celu oceny skuteczności podjętych decyzji

 • Clips
  Clips

  Podsumuj kluczowe decyzje i działania w celu uzyskania wspólnego zrozumienia w zespole

 • Notes
  Notes

  Podsumuj wyniki spotkań i podjęte decyzje w celu ich szybkiego przywołania

Training and onboarding

 • Clips
  Clips

  Twórz instruktażowe wideoklipy

 • Whiteboard
  Whiteboard

  Wizualizuj procesy wdrażania, przepływy pracy lub moduły szkoleniowe

 • Notes
  Notes

  Twórz szczegółowe notatki i zasoby do wykorzystania podczas wdrażania

 • Surveys
  Surveys

  Zbieraj informacje zwrotne na temat skuteczności sesji szkoleniowych w celu ciągłego doskonalenia

Zoom Workplace

Reimagine how your teams work with an all-in-one, AI-powered collaboration platform.

Get the full Zoom Workplace experience with our bundled offerings. 

Zoom Workplace

Talk to an expert

Fill out the form to connect with one of our Zoom experts so you can start saving time and raising productivity.

Talk to an expert

Contact our sales team

By submitting the form, I agree to the Privacy Policy.