Zoom Workplace Productivity

Productivity solutions that make your workday work for you

Designed with hybrid work in mind, our AI-powered productivity solutions work across the Zoom ecosystem and integrate with third-party systems to help increase engagement and collaboration and extend your team’s productivity from a single application.

Productivity solutions that make your workday work for you
Save time and reduce costs with solutions included in your Zoom Workplace license

24 billion hours

Annual loss to employers due to unproductive meetings, resulting in reduced productivity at the workplace.

Zippia

All of your productivity solutions in one place

 • Reduce fragmentation and costs 

  Reduce fragmentation and costs

  Optimize collaboration through centralized tools that are tightly integrated and help reduce your total cost of ownership. 

 • Collaborate better across locations and time zones

  Collaborate better across locations and time zones

  Enable fluid collaboration and transparency with asynchronous solutions designed for modern, distributed work. 

 • Unlock valuable time

  Unlock valuable time

  Jumpstart creation and ideation with AI-powered workflows and templates that kick start projects so you can focus on bringing ideas to life.

Raise productivity across locations and time zones

Project planning and brainstorming

 • Whiteboard
  Whiteboard

  İş birliği yapın ve stratejileri görsel olarak özetleyin

 • Notes
  Notes

  Önemli noktaları ve işlem öğelerini not edin

 • Clips
  Clips

  Toplantı öncesi ve sonrası projeye ait genel bakışları ve durum raporlarını kaydedin

 • Surveys
  Surveys

  Projenin öncelikleri hakkında ekibin fikirlerini alın

Team updates and information dissemination

 • Clips
  Clips

  İlgi çekici güncellemeler, duyurular ve brifingler oluşturun

 • Notes
  Notes

  Bilgileri etkili şekilde dağıtmak için kapsamlı notlar paylaşın

 • Surveys
  Surveys

  İletilen bilgilerin ne kadar etkili olduğuna dair geri bildirim toplayın

 • Whiteboard
  Whiteboard

  Daha iyi anlaşılması için karmaşık kavramları veya zaman çizelgelerini görselleştirin

Meeting prep and follow-up

 • Notes
  Notes

  Düşünceleri organize ederek toplantılara hazırlanın; kararları ve işlem öğelerini merkezi bir yerde özetleyin

 • Whiteboard
  Whiteboard

  Toplantılardan önce iş birliği içinde beyin fırtınası yapın ve temel stratejileri belirleyin

 • Clips
  Clips

  Toplantıya daha iyi hazırlanmak için daha kapsamlı bir bağlam oluşturun

 • Surveys
  Surveys

  Gündemi belirlemek için ekip üyelerinin toplantı öncesinde fikirlerini alın

Decision-making and collaboration

 • Whiteboard
  Whiteboard

  Görsel araçlarla iş birliğine dayalı olarak karar vermeyi kolaylaştırın

 • Surveys
  Surveys

  Alınan kararların ne kadar etkili olduğunu değerlendirmek için toplantı sonrasında geri bildirim toplayın

 • Clips
  Clips

  Ekibin mutabakata varması için önemli kararları ve işlem öğelerini özetleyin

 • Notes
  Notes

  Hızlıca başvurabilmek için toplantı sonuçlarını ve kararlarını özetleyin

Training and onboarding

 • Clips
  Clips

  Eğitici video klipler oluşturun

 • Whiteboard
  Whiteboard

  Katılım süreçlerini, iş akışlarını veya eğitim modüllerini görselleştirin

 • Notes
  Notes

  Katılım sırasında başvurmak üzere ayrıntılı notlar ve kaynaklar derleyin

 • Surveys
  Surveys

  Sürekli iyileştirme için eğitim oturumlarının ne kadar etkili olduğuna dair geri bildirim toplayın

Zoom Workplace

Reimagine how your teams work with an all-in-one, AI-powered collaboration platform.

Get the full Zoom Workplace experience with our bundled offerings. 

Zoom Workplace

Talk to an expert

Fill out the form to connect with one of our Zoom experts so you can start saving time and raising productivity.

Talk to an expert

Contact our sales team

By submitting the form, I agree to the Privacy Policy.