Zoom Business Services

Engage your customer at every stage

Leaving a lasting impression on your customer doesn’t start post-sale; it starts from their first interaction with your brand. The Zoom Business Services suite helps you build lasting and loyal relationships at every stage of the customer journey.

Zoom Business Services

Customer Care

Engage customers with an AI-powered contact center
Learn more Learn more

Marketing

Create unforgettable experiences with Zoom Events
Learn more Learn more
 • Events
  Events

  Chủ trì sự kiện theo hình thức kết hợp và trực tuyến quy mô lớn

 • Sessions
  Sessions

  Nâng tầm hội thảo trực tuyến của bạn bằng giải pháp có thể tùy chỉnh nhiều hơn

 • Webinars
  Webinars

  Mở rộng phạm vi tiếp cận với nền tảng hội thảo trực tuyến đáng tin cậy

Sales

Improve sales with AI-powered conversation analytics
Learn more Learn more

Customer Care

Deliver a personalized and seamless customer experiences with a unified and AI powered contact center

 • Contact Center
 • Workforce Engagement Management
 • Virtual Agent

Decrease your cost to serve and  increase CSAT

 • Quickly resolve complex intents with AI-powered virtual agents

 • Maintain a human touch with an AI-enabled chatbot that understands your customers’s most tricky or confusing questions

 • Save time and avoid customer frustration by empowering agents with seamless handoffs and interaction summaries

Empower, upskill, and enhance agent care

 • Trả lại thời gian quý báu cho các nhân viên hỗ trợ bằng cách tự động hóa việc ghi chú qua các bản tóm tắt sau tương tác do AI tạo ra

 • Chủ động truy cập hồ sơ và dữ liệu của công ty theo thời gian thực để khách hàng luôn nhận được phản hồi phù hợp

 • Tăng mức độ hài lòng, mức độ gắn kết và tính linh hoạt của nhân viên hỗ trợ thông qua đặt trước ca làm việc

Deliver better business outcomes

 • Giảm chi phí và tăng năng suất cao hơn với một nền tảng dành cho tất cả hoạt động liên lạc với khách hàng

 • Triển khai các nhân viên hỗ trợ phù hợp và đáp ứng Thỏa thuận cấp độ dịch vụ bằng cách tự động hóa hoạt động dự báo, lên lịch và quản lý trong ngày để dự đoán khối lượng cuộc gọi

 • Đưa ra tiêu chuẩn chăm sóc khách hàng cao hơn với khả năng tiếp cận các chủ đề thịnh hành, nguyên nhân sâu xa của khiếu nại, chỉ số đo lường mức độ hài lòng của khách hàng (CSAT) và các đề xuất khác để cải thiện hoạt động

Marketing

Host memorable virtual and hybrid experiences with a tailored events solution

Drive results

 • Xây dựng nhận thức về thương hiệu, phát triển quy trình bán hàng và tạo dựng lòng trung hành của khách hàng thông qua các sự kiện được tổ chức

 • Cải thiện chiến lược sự kiện bằng các phân tích sự kiện chi tiết tích hợp mượt mà với nền tảng tự động hóa tiếp thị

Bring your company together wherever they are

 • Thúc đẩy văn hóa công ty bằng các phương thức hấp dẫn để truyền đạt những thông điệp quan trọng đến các nhóm

Turn your events into a content destination

 • Mô phỏng các sự kiện trực tiếp với nội dung được ghi sẵn nhằm tiết kiệm thời gian và công sức cho nhóm

 • Tạo trải nghiệm thương hiệu có thể tùy chỉnh bằng Production Studio

 • Phát sóng sự kiện của bạn bằng bất kỳ ngôn ngữ nào với bản dịch theo thời gian thực cho 35 ngôn ngữ

Sales

Accelerate revenue with conversation intelligence software

 • Revenue Accelerator

Understand sales deals better

 • Dễ dàng xác định các cơ hội cải thiện doanh số bán hàng bằng cách phân tích để xem các giao dịch bán hàng theo giai đoạn, quy mô, nhóm và tên cơ hội. Cập nhật thông tin cho nhóm bằng cách cài đặt cảnh báo về tiến trình giao dịch. Khám phá xu hướng thông qua việc theo dõi cách đối thủ cạnh tranh được đề cập trong các cuộc gọi.

Build a culture of data-driven coaching

 • Chuyển đổi các cuộc trò chuyện thành thông tin chuyên sâu hữu ích để giúp người quản lý hiểu cuộc gọi nào đang hiệu quả nhất và giao dịch nào cần chú ý

 • Tinh giản việc chuẩn bị cuộc gọi bằng cách tận dụng “nguồn thông tin đáng tin cậy” từ dữ liệu và tương tác của khách hàng

 • Giúp người bán tăng tốc nhanh hơn bằng cách sao chép các phương pháp tốt nhất với danh sách phát bản ghi được tuyển chọn

Improve productivity and spend more time selling

 • Giúp người bán tập trung vào việc bán hàng bằng cách trang bị cho họ bản phiên âm dễ dàng tìm kiếm và tóm tắt cuộc họp tự động ngắn gọn

 • Loại bỏ hoạt động cập nhật thủ công và tiết kiệm thời gian quý báu bằng cách làm việc trong một giao diện duy nhất để điều chỉnh dữ liệu giao dịch Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) chính với ngữ cảnh và thông tin chuyên sâu