Thông tin mới nhất từ blog của Zoom

Tìm hiểu về cách làm việc hiệu quả hơn với những ý tưởng mới, kiến thức chuyên sâu về ngành và cải tiến mới nhất của Zoom.

Zoom Workplace
Có gì mới: phiên bản Zoom mới nhất mà bạn không muốn bỏ lỡ
8 số phút đọc

Có gì mới: phiên bản Zoom mới nhất mà bạn không muốn bỏ lỡ

Zoom đã ra mắt hơn 25 tính năng mới bao gồm các cập nhật cho Zoom Workplace, nền tảng cộng tác với các chức năng AI của chúng tôi và giới thiệu các cải tiến mới trong tháng 5 và tháng 6 trên Zoom Meetings, Team Chat, AI Companion, Contact Center và nhiều sản phẩm khác.  

Đọc thêm view Có gì mới: phiên bản Zoom mới nhất mà bạn không muốn bỏ lỡ
categoryFilters apply upon selection
Type
Không tìm thấy kết quả nào.