Thông tin mới nhất từ blog của Zoom

Tìm hiểu về cách làm việc hiệu quả hơn với những ý tưởng mới, kiến thức chuyên sâu về ngành và cải tiến mới nhất của Zoom.

Zoom Workplace
Điểm mới: Hơn 50 tính năng bạn cần biết
8 số phút đọc

Điểm mới: Hơn 50 tính năng bạn cần biết

Gần đây, Zoom đã ra mắt Zoom Workplace, nền tảng cộng tác mới được AI hỗ trợ của chúng tôi, cũng như đã giới thiệu những cải tiến mới vào tháng 3 và tháng 4 trên Zoom Meetings, Team Chat, AI Companion, Trung tâm liên hệ, v.v.

Đọc thêm view Điểm mới: Hơn 50 tính năng bạn cần biết
categoryFilters apply upon selection
Type

Không tìm thấy kết quả nào