Thông tin mới nhất từ blog của Zoom

Tìm hiểu về cách làm việc hiệu quả hơn với những ý tưởng mới, kiến thức chuyên sâu về ngành và cải tiến mới nhất của Zoom.

Zoom Workplace
Zoom Workpalce
7 số phút đọc

Bạn muốn cộng tác qua video nhưng không thể thống nhất lịch trình? Hãy thử video không đồng bộ

Để hỗ trợ hoạt động giao tiếp rõ ràng và giảm thời gian lãng phí, hãy khám phá sản phẩm video không đồng bộ mang tên Zoom Clips của chúng tôi.

Đọc thêm about Team Chat
categoryFilters apply upon selection
Type

Không tìm thấy kết quả nào