Bảng trắng

Tăng cường cộng tác với bảng trắng trực tuyến

Nơi các nhóm tư duy tìm ý tưởng, lên kế hoạch và học hỏi

Các trường hợp sử dụng trên toàn nền tảng

dùng ngón tay vẽ lên bảng trắng

Bắt đầu phác thảo ngay bây giờ và sau đó chia sẻ kết quả

Zoom Whiteboard cho phép bạn cộng tác mọi lúc, mọi nơi theo mong muốn. Hãy chia sẻ bảng trắng trực tuyến để cộng tác với bất kỳ ai có tài khoản Zoom.

 • Các công cụ bảng trắng nâng cao cho phép người dùng mở rộng và làm rõ ý tưởng của họ.

 • Bảng trắng trực tuyến của Zoom có thể truy cập được bằng trình duyệt web, máy khách Zoom và Zoom Rooms dành cho màn hình cảm ứng.

Các tính năng của bảng trắng trực tuyến

Darrel Marquez Samantha Roberts

Tập hợp nhóm của bạn

Cộng tác với nhóm của bạn từ bên ngoài cuộc họp hoặc khởi động bảng trắng ảo từ bên trong cuộc họp Zoom.

Hình ảnh cộng tác

Cộng tác trên bảng trắng tương tác

Tư duy tìm ý tưởng nhanh chóng và hiệu quả với các trình kết nối thông minh, ghi chú nhanh, công cụ vẽ và nhận xét.

Ghi chú kỹ thuật số

Lên ý tưởng, tổ chức và hành động

Phân loại thông tin theo thời gian thực với các ghi chú nhanh.

Chia sẻ với danh sách liên hệ

Chia sẻ bảng trắng với người khác

Dễ dàng chia sẻ bảng trắng trực tuyến của bạn với những người dùng Zoom khác bằng cách sử dụng bảng chia sẻ.

Bảng điều khiển Whiteboard

Truy cập bảng trắng của bạn bất cứ lúc nào

Truy cập Zoom Whiteboard bất cứ lúc nào, trong hoặc ngoài cuộc họp, chúng được lưu tự động.

Máy tính xách tay và máy tính để bàn

Truy cập trên mọi thiết bị

Cộng tác qua bảng trắng trên máy khách Zoom cho máy tính để bàn, trình duyệt web hoặc Zoom Rooms dành cho màn hình cảm ứng.

Bảng trắng Nâng cao

lên ý tưởng sản phẩm

Các mẫu tùy chỉnh

Tạo, cá nhân hóa, tái sử dụng và chia sẻ các mẫu tùy chỉnh từ bất kỳ nhóm nội dung nào trên bảng trắng.

công cụ tạo lưu đồ

Các mẫu của tổ chức

Tạo các mẫu tiêu chuẩn có thể sử dụng trong toàn bộ tổ chức của bạn.

Thành phần tích hợp của bên thứ ba

Thành phần tích hợp của bên thứ ba

Tích hợp bảng trắng với các hệ thống tác vụ của bên thứ ba để hỗ trợ luồng công việc ngay trong Bảng trắng.

Bảng trắng đồng hành

Thêm Zoom Whiteboard vào bất kỳ Phòng Zoom nào

 • Cho phép mọi người làm việc cùng nhau từ bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ Zoom, cả tại chỗ và từ xa.

 • Bổ sung Bảng trắng đồng hành chuyên dụng cho Zoom Rooms.

Zoom Rooms dành cho màn hình cảm ứng

Giải pháp bảng trắng kỹ thuật số tích hợp mọi tính năng cho Zoom Rooms

 • Zoom Whiteboard được tích hợp hoàn hảo, cho phép các nhóm tại chỗ và từ xa chia sẻ và cộng tác về mặt nội dung

 • Camera tích hợp đầy đủ, loa và màn hình bảng trắng cảm ứng tương tác cho phép bạn toàn quyền kiểm soát hệ thống của mình

Zoom Whiteboard tăng thêm giá trị cho nền tảng Zoom hiện tại của bạn

Zoom Whiteboard bao gồm phiên bản giàu tính năng cho tất cả người dùng Zoom

 

Bảng trắng cơ bản

Có sẵn cho tất cả người dùng để bắt đầu làm quen và cộng tác bằng Zoom Whiteboard

 • Up to 3 concurrently editable boards*

 • Standard whiteboard features included

Đi kèm trong Zoom Workplace Cơ bản và Zoom Workplace Chuyên nghiệp

Bảng trắng

Phần bổ trợ để giúp người dùng tạo, lên ý tưởng và cộng tác bằng các bảng trắng không giới hạn với các khả năng thao tác tài liệu nâng cao

 • Unlimited concurrently editable boards*

 • Standard whiteboard features and advanced document controls

Đi kèm trong Zoom Workplace dành cho kinh doanh, Zoom Workplace dành cho kinh doanh nâng cao và Zoom Workplace dành cho doanh nghiệp

Bảng trắng Nâng cao

Phần bổ trợ để giúp người dùng tinh gọn và mở rộng quy mô luồng công việc bằng các tính năng và thành phần tích hợp nâng cao

 • Everything you get with the Whiteboard add-on, plus…

 • Advanced whiteboard features, including custom and organizational templates, and 3rd-party integrations

Đi kèm trong Zoom Workplace dành cho doanh nghiệp nâng cao và với mỗi gói đăng ký Zoom Rooms

*Tùy thuộc vào dung lượng lưu trữ trên đám mây