Một nền tảng để mọi người kết nối không giới hạn

Một nền tảng cho kết nối con người không giới hạn

Thúc đẩy tác động với sự đồng hành của AI, hình dung lại tinh thần làm việc nhóm, củng cố mối quan hệ khách hàng và mang lại trải nghiệm liền mạch với một nền tảng duy nhất.

Tăng năng suất, cải thiện hiệu quả làm việc của nhóm và nâng cao kỹ năng. Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tái thiết cách làm việc nhóm bằng nền tảng cộng tác được hỗ trợ bởi AI.
 • Năng suất

 • Docs
  Docs Tài liệu

  Cộng tác tốt hơn nhờ các tài liệu tùy chỉnh cho nhóm và cá nhân sử dụng

 • Bảng trắng trực tuyến
  Whiteboard Bảng trắng

  Xây dựng và thảo luận ý tưởng với Zoom Whiteboard

 • Clips
  Clips Đoạn phim

  Cộng tác qua video mà không cần lên lịch cuộc họp

 • Notes
  Notes Ghi chú

  Cộng tác trước, trong và sau cuộc họp thông qua Zoom Notes

 • Ứng dụng và thành phần tích hợp

 • App Marketplace
  App Marketplace App Marketplace

  Khám phá hàng nghìn ứng dụng hoạt động với hoặc trong Zoom

Dịch vụ Kinh doanh

Tăng cường mối quan hệ với khách hàng ở toàn bộ các trung tâm bán hàng, tiếp thị và liên lạc.

Hệ sinh thái nhà phát triển

Mang lại các quy trình làm việc mượt mà với nền tảng và công cụ dành cho nhà phát triển của Zoom.
 • SDK Video SDK Video

  Xây dựng các ứng dụng dựa trên video hoàn toàn tùy chỉnh nhờ vào Zoom

 • SDK Cuộc họp SDK Cuộc họp

  Hiển thị trải nghiệm Zoom quen thuộc trong ứng dụng hoặc trang web của bạn

 • Các API Các API

  Khám phá nhiều loại API để cho phép nhà phát triển tương tác với các sản phẩm Zoom

 • Zoom Apps Zoom Apps

  Zoom Apps kết hợp các ứng dụng và thành phần tích hợp mà bạn yêu thích với sức mạnh của Zoom

 • App Marketplace App Marketplace

  Khám phá hàng nghìn ứng dụng hoạt động với hoặc trong Zoom

Một nền tảng cho kết nối con người không giới hạn

Một nền tảng cho kết nối con người không giới hạn

*Không bao gồm tất cả các tính năng của Zoom