En plattform för obegränsade mänskliga kontakter

En plattform för gränslösa mänskliga kontakter

Få genomslag med AI-kompanjoner, förnya teamarbetet, stärk kundrelationerna och möjliggör sömlösa upplevelser med en enda plattform.

Öka produktiviteten, förbättra teamets effektivitet och utöka kompetens. Läs mer Läs mer

Teamwork på ett nytt sätt med en AI-driven samarbetsplattform.

Företagstjänster

Stärk kundrelationerna mellan teamen för försäljning, marknadsföring och kontaktcenter.

Utvecklarekosystem

Möjliggör smidiga arbetsflöden med Zooms utvecklarplattform och -verktyg.
  • Video SDK Video SDK

    Skapa helt anpassningsbara videobaserade applikationer med Zoom

  • Mötes-SDK Mötes-SDK

    Visa den välbekanta Zoom-upplevelsen i appen eller på webbplatsen

  • API:er API:er

    Upptäck en mängd olika API:er som gör det möjligt för utvecklare att samverka med Zooms produkter

En plattform för obegränsade mänskliga kontakter

En plattform för obegränsade mänskliga kontakter

*Innehåller inte alla funktioner i Zoom