Hệ thống điện thoại Zoom Workplace Bảo mật và quyền riêng tư

Trả lời cuộc gọi: Cách Zoom Phone đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ cho các hoạt động truyền thông của bạn:

Đây là một số tính năng chính giúp đưa tính bảo mật vào trải nghiệm Zoom Phone, cũng như một số tiêu chuẩn và chứng nhận của ngành mà giải pháp đã đạt được.
4 số phút đọc

Cập nhật vào May 27, 2024

Đăng vào September 25, 2023

Zoom Phone security

Tính năng bảo mật Zoom Phone

Mã hóa:

  • Mã hóa AES-GCM 256 bit: Chúng tôi sử dụng mã hóa AES-GCM 256 bit làm tiêu chuẩn của chúng tôi cho nội dung và phương tiện theo thời gian thực, áp dụng cho dữ liệu đang truyền qua Zoom MeetingsTeam Chat, Zoom Webinars, các cuộc họp diễn ra qua Zoom Rooms và dữ liệu Zoom Phone được truyền qua internet công cộng
  • Mã hóa đầu cuối (E2EE) cho Zoom Phone (sắp ra mắt): Trước đây chỉ có trong Zoom Meetings, dịch vụ E2EE của chúng tôi sẽ được mở rộng cho Zoom Phone trong năm nay. Người dùng Zoom Phone thực hiện cuộc gọi trực tuyến trên mạng Zoom Phone sẽ có một tùy chọn mới để nâng cấp lên E2EE trong các cuộc gọi điện thoại nội bộ, 1:1 diễn ra thông qua Zoom client.
  • Mã hóa bảo mật tầng giao vận (TLS): Trong quá trình đăng ký Giao thức khởi tạo phiên(SIP), Zoom Phone tận dụng mã hóa Bảo mật tầng giao vận.

Che số điện thoại gọi đến: Tùy thuộc vào mục đích của cuộc gọi và luật hiện hành, người dùng có thể chọn hiển thị số trực tiếp của họ, số văn phòng chính, số hàng đợi cuộc gọi hoặc không có số nào làm số điện thoại gọi đi. Tính năng này giúp hỗ trợ quyền riêng tư và bảo mật thông tin liên hệ cá nhân của nhân viên.

Kết nối mạng ngang hàng riêng tư: Zoom Phone được tối ưu hóa để truyền trên internet an toàn. Để có thêm những cân nhắc truyền dữ liệu, Zoom đã thiết lập các liên kết kết nối mạng ngang hàng riêng trực tiếp giữa các trung tâm dữ liệu Zoom Phone và mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ PSTN cho Zoom Phone để ưu tiên bảo vệ dữ liệu.

Gian lận cước phí: Zoom Phone sử dụng biện pháp kiểm soát truy cập và tính năng phát hiện tự động để phát hiện các kiểu cuộc gọi bất thường nhằm ngăn chặn gian lận cước phí. Nếu phát hiện bất thường, bộ phận bảo mật của chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về các hoạt động gian lận tiềm ẩn.

Danh sách chặn cuộc gọi: Danh sách chặn của từng cá nhân và trên toàn tổ chức có thể tùy chỉnh, cho phép người dùng và quản trị viên Zoom Phone dễ dàng thêm và quản lý các số điện thoại bị chặn.

Hỗ trợ khách hàng tuân thủ

Tuân thủ là điều cơ bản cho ứng dụng vào thế giới thực của các giải pháp công nghệ ngày nay, bao gồm cả Zoom Phone. Giải pháp điện thoại đám mây của chúng tôi an toàn và tuân theo các yêu cầu của luật, tiêu chuẩn và chứng chỉ sau:

Đạo luật của Ray Baum và Luật của Kari: Zoom Phone hỗ trợ các dịch vụ du mục E911 cho người dùng mà không cần đến các giải pháp của bên thứ ba. Người dùng Zoom Phone có thể tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ đối với Luật của Kari và Đạo luật của Ray Baum với các cấu hình phù hợp của các tính năng khẩn cấp hiện có được trình bày chi tiết trong hướng dẫn của chúng tôi.

Các chứng chỉ, chứng nhận và tiêu chuẩn đạt được bởi nền tảng Zoom: Zoom Phone được bao gồm trong nhiều chứng chỉ, chứng nhận và các tiêu chuẩn áp dụng cho toàn bộ nền tảng Zoom. Chúng bao gồm SOC 2 Loại II, chứng nhận Cyber Essentials - NCSC, Đánh giá CSA STAR (Cấp độ 2) và nhiều hơn nữa. Tất cả đều có thể tìm thấy tại đây.

STIR/SHAKEN: Là một phần của tiêu chuẩn xác thực STIR/SHAKEN do FCC yêu cầu , Zoom Phone sẽ hiển thị dấu kiểm “người gọi đã xác minh” trên các cuộc gọi đến cho người dùng để giúp họ có thể xác định các cuộc gọi rô-bốt và cuộc gọi rác tiềm ẩn. Biểu tượng dấu kiểm xuất hiện nếu nhà cung cấp dịch vụ đã xác thực bên gọi và họ được phép sử dụng số gọi. Biểu tượng dấu kiểm xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi và các thông báo cuộc gọi đến (hiển thị trong ứng dụng và ứng dụng di động Zoom) cho nhiều tình huống cuộc gọi đến. Thông tin chi tiết thêm có thể tìm thấy ở đây.

Tuân thủ ghi âm: Tính năng ghi âm cuộc gọi tự động của Zoom Phone có thể được xác định cấu hình cho người dùng và hàng đợi cuộc gọi cần ghi lại tất cả các tương tác. Khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu và các tùy chọn vị trí lưu trữ dữ liệu cho nội dung cộng tác có thể định cấu hình cho phép khách hàng xác định vị trí (vùng) lưu trữ dữ liệu. Chúng tôi thậm chí đã tạo vai trò quản trị các bản ghi âm để giúp khách hàng quản lý những người nào có thể truy cập vào một số bản ghi âm nhất định và chúng tôi có một bộ API mạnh mẽ được thiết kế để cho phép khách hàng quản lý các bản ghi âm của họ.

Cốt lõi cho chiến lược truyền thông an toàn của bạn

Zoom Phone chỉ là một phần trong chiến lược bảo mật rộng lớn hơn của Zoom được thiết kế để giúp bảo vệ và hỗ trợ khách hàng. Giải pháp điện thoại đám mây của chúng tôi dễ dàng tích hợp với các giải pháp Zoom khác, nhờ đó liên kết cùng nhau tạo ra trải nghiệm truyền thông hợp nhất luôn coi trọng tính bảo mật.

Bằng việc tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan và hỗ trợ khách hàng các tính năng bảo mật này, chúng tôi cố gắng tạo ra trải nghiệm có đặc điểm là dễ sử dụng, an toàn và tin cậy.

Để tìm hiểu thêm về quyền riêng tư và bảo mật của Zoom, tham khảo Trust Center của chúng tôi.

Khách hàng của chúng tôi yêu thích chúng tôi

Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox
Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox

Zoom - Nơi bạn kết nối