Świadome przywództwo Raporty Praca hybrydowa Praca zdalna

Przyszłość pracy, powrót do tematu: Pracownicy chcą jeszcze większej elastyczności w miejscu pracy

Nawiązaliśmy współpracę z firmą Momentive, aby dowiedzieć się, co pracownicy myślą o pracy w trybie hybrydowym. Oto kilka kluczowych spostrzeżeń z raportu z 2022 roku.
5 min czytania

Aktualizacja: May 20, 2024

Opublikowano September 25, 2023

The future of work

Gdzie chcą przebywać?

Wydaje się, że przez nieobecność w biurze, pracownicy życzliwiej patrzą na możliwość powrotu. 38% respondentów stwierdziło, że idealnym rozwiązaniem byłaby pełnoetatowa praca w biurze lub miejscu pracy. Prawie 3 na 10 (28%) osób pracujących zdalnie stwierdziło, że wolałyby nadal pracować zdalnie, to prawie dwa razy więcej niż w roku 2021 (15%).

Jednak kiedy zapytaliśmy o idealne ich zdaniem środowisko pracy – zdalne, na miejscu w biurze czy hybrydowe – pracownicy wybierali raczej takie środowisko pracy jak ich współpracownicy. 64% osób, których współpracownicy pracują z domu na pełen etat twierdzi, że także chciałoby pracować z domu, a 48% osób, których współpracownicy pracują na pełen etat z biura twierdzi, że wolałyby pracować w biurze.

Pracownicy chcą mieć wybór tego, gdzie pracują, a jeśli go nie dostaną, mogą odejść.

Niezależnie od preferowanego trybu i stylu pracy, raport pokazuje, że najważniejsze są wybory pracowników. 69% respondentów chce decydować, gdzie i jak będą pracować. Wybór jest jeszcze ważniejszy dla tych z nich, którzy już pracują zdalnie – 85% ankietowanych twierdzi, że pracodawca koniecznie musi pozwolić im wybrać miejsce pracy.

Jak ważny jest ten wybór?Prawie połowa (45%) respondentów chciałoby poszukać nowej pracy, jeśli nie będzie im dane pracować w preferowanej przez siebie lokalizacji. Procent ten wzrasta do 55% w przypadku ankietowanych, którzy już pracują z domu. Nic dziwnego, że dla pracowników pracujących w trybie zdalnym lub hybrydowym ważna jest możliwość wyboru i pozostania w preferowanym środowisku pracy, biorąc pod uwagę fakt, że zdecydowana większość (92%) ankietowanych pracujących zdalnie uważa, że może odnieść sukces w swoim obecnym środowisku pracy.

Porównanie pożądanego środowiska pracy rok do roku

Gdyby to zależało od Ciebie, jakie byłoby Twoje idealne miejsce pracy?20212022
Praca pełnoetatowa z biura lub miejsca pracy20%38%
Praca głównie z biura lub miejsca pracy33%20%
Praca głównie z domu32%20%
Praca pełnoetatowa z domu15%19%

Lepsze jest budowanie zespołu osobiście, ale relacje można budować pracując w domu

Przez cały 2021 rok wielu z nas pracowało z domu na pełen etat i miało możliwość spotykania się ze współpracownikami jedynie wirtualnie. Na szczęście praca zdalna nie wydaje się hamować tych krytycznych relacji nawiązywanych w pracy.

W 2022 roku 63% respondentów stwierdziło, że budowanie nowych relacji ze współpracownikami w ciągu ostatnich 12 miesięcy było albo dość łatwe albo bardzo łatwe. Chociaż budowanie więzi wirtualnie wydaje się być ułatwiane przez platformy takie jak Zoom, wydaje się, że istnieje znaczna chęć uczestniczenia w tworzeniu więzi zespołowych osobiście – 62% respondentów wolałoby uczestniczyć w działaniach związanych z budowaniem zespołu osobiście.

Poniżej załączamy analizę preferencji osób pracujących zdalnie dotyczących sposobu uczestnictwa w spotkaniach w przyszłości:

Rodzaj spotkaniaOsobiste Wirtualne
Uczestnictwo w dużym spotkaniu grupowym31%59%
Praca w małych zespołach nad projektami41%50%
Spotkanie 1-1 z przełożonym45%46%
Prezentacja przed grupą42%46%
Spotkanie 1-1 z podwładnymi45%36%
Spotkanie z nowymi klientami53%33%
Aktywności integrujące zespół58%29%
Rozmowa z kandydatami do pracy44%39%
Uczestnictwo w konferencjach42%45%

* Sumy nie równają się 100%, ponieważ respondenci, którzy wybrali opcję „nie dotyczy”, nie zostali uwzględnieni.

Zasoby są kluczem do przygotowania pracowników w środowiskach hybrydowych lub zdalnych

Jeśli chodzi o gotowość pracowników do pracy w trybie hybrydowym i zdalnym, 42% respondentów przyznało, że otrzymało szkolenia lub materiały edukacyjne na temat pracy w środowiskach hybrydowych lub zdalnych. Jeśli praca nadal będzie wykonywana w taki czy inny sposób, tego rodzaju zasoby staną się kluczowe dla sukcesu pracowników i firmy.

Dowiedz się więcej na temat tego, jak pracodawcy przygotowują swoich pracowników i siebie samych na to, co główny informatyk Zoom, Harry Moseley, nazywa epoką elastyczności.

Dodaj skrzydeł swoim pracownikom w epoce zmiany sposobu pracy

Ponieważ świat pracy wciąż ewoluuje, organizacje będą musiały zdecydować, w jaki sposób najlepiej wspierać swoich pracowników i klientów. Zoom również nad tym pracuje; oto kilka zasobów, które mogą pomóc Ci zrozumieć naszą perspektywę:

Przeczytaj pełen raport Przyszłość pracy: Powrót do tematu 2022 lub subskrybuj naszego bloga, gdzie znajdziesz dodatkowe artykuły na temat świadomego przywództwa dotyczące tego zagadnienia i wiele innych!

Metodologia badań

Od firmy Momentive: ankieta online Momentive została przeprowadzona w dniach 11-14 stycznia 2022 roku na ogólnokrajowej próbie 4912 osób dorosłych. Respondenci tej ankiety zostali wybrani spośród ponad 2 milionów osób, które codziennie wypełniają ankiety na platformie Momentive. Oszacowany błąd modelowy dla tego badania wynosi +/- 2 punkty procentowe. Dane zostały zważone pod kątem wieku, rasy, płci, wykształcenia i geografii za pomocą ankiety American Community Survey przeprowadzonej przez Census Bureau, aby odzwierciedlić skład demograficzny Stanów Zjednoczonych wśród osób w wieku 18 lat i starszych.

Uwaga redaktora 23.02.2022 r.: uzupełniliśmy ten post na blogu o dodatkowe informacje z badania Momentive.

Nasi klienci nas kochają

Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox
Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox

Zoom – jedna platforma do połączeń