Contact Center Zoom Workplace Pokoje i przestrzenie robocze Webinary i wydarzenia

Nowości od firmy Zoom: rozszerzona obsługa języków, ulepszona analityka Contact Center, rozszerzony dostęp do tablicy i więcej!

Dowiedz się o naszych udoskonalonych funkcjach językowych i napisach podczas spotkań i webinarów, o najnowszych aktualizacjach tablicy i nie tylko!
9 min czytania

Aktualizacja: July 15, 2024

Opublikowano September 25, 2023

New From Zoom: Enhanced Language Support, Improved Contact Center Analytics, Expanded Whiteboard Access, And More!

Zoom One

Zoom One łączy czat i kanały, telefon, tablicę, spotkania oraz inne produkty Zoom, dzięki czemu zespoły mają do dyspozycji rozwiązania, których potrzebują, aby wspólnie osiągnąć więcej.

Zoom Team Chat

Powiadomienie dla użytkowników zewnętrznych 

Unikaj nieumyślnego udostępniania prywatnych informacji lub danych dzięki powiadomieniom dla użytkowników zewnętrznych na czacie lub kanale. Notatka jest wyświetlana nad skrzynką wiadomości w czatach 1:1, czatach grupowych i kanałach czatu, w których uczestniczą osoby spoza Twojej organizacji.

Zoom Phone

Transkrypcje rozmów na żywo

Uzyskaj w czasie rzeczywistym transkrypcję w języku angielskim rozmowy telefonicznej Zoom Phone w okienku bocznym w kliencie mobilnym lub komputerowym, aby ułatwić dostęp do rozmowy osobom niedosłyszącym, nieposługującym się językiem angielskim lub wszystkim, którzy wolą mieć widok tekstowy rozmowy.

Przekazywanie poczty głosowej z opcją prywatności

Masz pocztę głosową, która musi trafić do kogoś innego? Przekazuj pocztę głosową bezpośrednio do innego kontaktu w organizacji i zapobiegaj jej dalszemu przekazywaniu, zaznaczając pole wyboru prywatności.

Zoom Meetings

Więcej języków napisów plus samodzielne włączanie

Automatyczne napisy Zoom automatycznie zapewniają napisy dla mówcy podczas spotkania lub webinaru Zoom w języku, którym ten się posługuje. Automatyczne napisy są teraz dostępne w 12 językach dla wszystkich darmowych i płatnych kont Zoom (z wyjątkiem kont Zoom dla rządu). Wielojęzyczne napisy automatyczne były wcześniej dostępne tylko dla określonych kont Zoom One.

Obsługiwane są następujące języki napisów automatycznych:

 • chiński mandaryński — uproszczony (beta)
 • holenderski
 • angielski
 • francuski
 • niemiecki
 • włoski
 • japoński (beta)
 • koreański (beta)
 • portugalski
 • rosyjski
 • hiszpański
 • ukraiński

W Zoom web portal można włączyć automatyczne napisy i wybrać preferowane języki.

Dodatkowo każdy może teraz samodzielnie włączyć automatyczne napisy bez konieczności pytania prowadzącego, o ile prowadzący ma włączoną tę funkcję w ustawieniach internetowych. Pracujemy również nad dalszym usprawnieniem samodzielnego włączania napisów, w tym nad ujednoliceniem przycisku napisów na wszystkich spotkaniach, na których dostępne są napisy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu automatycznymi napisami Zoom.

Właśnie udostępniliśmy dodatek do płatnych kont Zoom — przetłumaczone napisy. Dowiedz się więcej o wykorzystywaniu tej funkcji w celu niwelowania różnic językowych i łączenia ludzi.

Umożliwiaj tłumaczenia na maksymalnie 25 języków niestandardowych

Jeśli chcesz uzyskać obsługę dodatkowych języków podczas spotkań lub webinarów z wykorzystaniem tłumaczy ustnych, użytkownicy kont Pro, Dla firm i Dla przedsiębiorstw mogą włączyć opcję Tłumaczenie językowe. Platforma Zoom obsługuje dziewięć języków standardowych, ale zwiększyliśmy liczbę języków niestandardowych. Teraz podczas planowania spotkania lub webinaru możesz zezwolić na tłumaczenie w maksymalnie 25 językach niestandardowych. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy włączona jest opcja Włącz domyślnie tłumaczenie językowe.

Transmituj głos z mikrofonu do oddzielnych pokojów
Prowadzący spotkania mogą teraz transmitować głos z ich mikrofonów do wszystkich oddzielnych pokojów. Dzięki temu prowadzący spotkanie mogą przekazywać uczestnikom ważne informacje lub przypomnienia bez konieczności odwiedzania każdego pokoju z osobna.

Karta kontaktów dla prowadzących spotkanie
Chcesz dowiedzieć się więcej o prowadzącym spotkanie lub połączyć się z tą osobą przed zaplanowanym spotkaniem? Wyświetl nadchodzące spotkanie w zakładce Strona główna lub Spotkania w kliencie Zoom desktop client i najedź kursorem na nazwę prowadzącego, aby wyświetlić jego dane kontaktowe. Możesz szybko połączyć się z prowadzącym, wybierając opcję Czat obok jego nazwy lub połączyć się poprzez wideo, telefon lub SMS. Jeśli zaś prowadzący nie jest jeszcze Twoim kontaktem, będziesz mieć możliwość dodania go.

Tablica Zoom

Ekscytująco było widzieć, jak nasi klienci używali tablicy Zoom, aby wprowadzić swoje pomysły w życie. Oto kilka aktualizacji, które pomogą włączyć innych do rozmowy i jeszcze bardziej usprawnić współpracę!

Lokalizacja dla wszystkich obsługiwanych języków
Międzynarodowe zespoły mogą teraz korzystać z dostępnych poza spotkaniami menu i interfejsu użytkownika tablicy Zoom w wybranym przez siebie języku. Wybierz dowolny z obsługiwanych języków w swoim profilu Zoom, a Twoja tablica Zoom będzie używać tego samego języka.

Menu kontekstowe obiektu i kanwy

Szybki dostęp do menu kontekstowego, pozwalającego kopiować, wklejać, duplikować, dodawać komentarz i dostosowywać warstwę obiektu (przenieść do przodu, przenieść w tył itd.) na tablicy Zoom. Wystarczy, że klikniesz obiekt prawym przyciskiem myszy, a wyświetlone zostanie menu kontekstowe!

Ukryj nieaktywne kursory
Aby zmniejszyć bałagan na ekranie podczas sesji tablicy, nieaktywne kursory współpracy, które są oznaczonymi kursorami innych uczestników, znikną i nie pojawią się, dopóki nie staną się ponownie aktywne. Użytkownicy tablicy mogą również wybrać, czy podczas przeglądania tablicy ma być widoczny kursor każdego współpracownika.

Powiadomienia na czacie o udzieleniu dostępu

Czy osoby współpracujące z Tobą na tablicy korzystają z różnych rozwiązań czatu? To żaden problem! Tablice można teraz udostępniać na czatach Microsoft Teams i Slack za pośrednictwem powiadomienia „Udziel dostępu”, które daje właścicielowi tablicy możliwość szybkiego udzielenia dostępu i ustawienia uprawnień dla żądającego.

Zoom Revenue Accelerator

W tej aktualizacji stworzyliśmy kilka nowych funkcji, które pomogą Tobie i Twoim zespołom łatwiej nawigować po rozmowach sprzedażowych i uprościć proces przeglądania nagranych treści.

Interesujące tematy

Oszczędzaj czas na przeglądaniu rozmów i odkrywaj nowe informacje, ponieważ Zoom Revenue Accelerator śledzi i prezentuje momenty spotkań i rozmów, w których omawiane są preferowane tematy. Ustaw interesujące Cię tematy w panelu administracyjnym, aby dostosować doświadczenie do konkretnych zespołów i działów, a następnie kliknij żądany temat podczas przeglądania połączenia, aby przejść do odpowiedniej sekcji.

Zautomatyzowane następne kroki

Utrzymaj impet wytworzony podczas rozmów dzięki funkcji Zautomatyzowane następne kroki. Funkcja ta automatycznie identyfikuje i rejestruje następne kroki, które interesariusze rozmowy zakupowej muszą podjąć po zakończeniu rozmowy, co pozwala sprzedawcom skupić się na rozmowie i zmniejsza ryzyko zapomnienia o krytycznym następnym kroku i interesariuszu.

Integracje z systemami CRM Hubspot i Monday

Dodaliśmy dwie nowe integracje z systemami CRM — Hubspot i Monday — dodatkowo do Salesforce i Dynamics 365. Połączenie danych o klientach z systemu CRM z wglądem w rozmowy w ramach Zoom Revenue Accelerator daje unikalny obraz stanu Twoich możliwości.

Zoom Contact Center

Uprość zarządzanie centrum kontaktowym i stwórz nowe możliwości poprawy doświadczeń konsultantów i klientów dzięki tym nowym funkcjom Zoom Contact Center!

Dziennik nagrań
Aby uprościć proces zarządzania nagraniami, administratorzy centrum kontaktowego mogą zarządzać wszystkimi nagraniami z poziomu scentralizowanego centrum sterowania. Mogą oni teraz wybierać i usuwać wiele nagrań naraz, aby zwolnić miejsce na dysku i spełnić wymagania organizacji w zakresie zgodności z przepisami i zasadami przechowywania nagrań.

Ulepszenia analityki

Kierownicy centrów kontaktowych mogą uzyskać lepszy wgląd w działania dzięki udoskonaleniom analityki i obsługi raportów. Obejmują one:

 • Nowy wykres kaskadowy do wyświetlania analiz w czasie rzeczywistym.
 • Możliwość ustawienia progów wskaźników KPI w celu ostrzeżenia menedżerów i przełożonych o zbliżaniu się do niedopuszczalnych poziomów usług.
 • Dostępność zakładki przeglądu komunikacji wielokanałowej, która zapewnia streszczenie wykorzystania kanałów w pulpicie nawigacyjnym analityki historycznej dodatkowo do pulpitu nawigacyjnego analityki w czasie rzeczywistym.

Integracje z czatbotami innych firm

Integracje z czatbotami Google Dialogflow i Amazon Lex umożliwiają klientom korzystającym z platformy Zoom Contact Center wykorzystanie preferowanego czatbota do zapewnienia samoobsługi klientom.

Połączenia między platformami Zoom Contact Center i Zoom Phone

Rozszerz obsługę klienta na całą organizację dzięki możliwości przekazywania połączeń między konsultantami centrum kontaktowego a pracownikami wewnętrznymi za pomocą platformy Zoom Phone. Dzięki temu konsultanci mogą łączyć klientów z odpowiednimi ekspertami w danej dziedzinie spoza centrum kontaktowego, co pozwala szybciej odpowiadać na zapytania klientów i ułatwia rozwiązywanie problemów przy pierwszym kontakcie.

Ulepszenia czatu centrum kontaktowego

Konsultanci Zoom Contact Center mogą podnieść zaangażowanie w czat do poziomu wideorozmowy, podejrzeć historię czatu z klientem przed zaakceptowaniem zaangażowania oraz udostępniać pliki podczas aktywnego czatu internetowego i wideorozmowy.

Nowe funkcje angażowania głosu i wideo

Stworzyliśmy również funkcje, które jeszcze bardziej poprawiają wrażenia klientów z rozmów głosowych i wideo, w tym możliwość dodania numeru wewnętrznego w razie żądania oddzwonienia oraz możliwość dołączenia do rozmowy wideo za pomocą mobilnej przeglądarki internetowej.

Aby dowiedzieć się więcej o dodatkowych funkcjach platformy Zoom Contact Center wprowadzonych w tym miesiącu, przeczytaj nasze informacje o wersji.

Zoom Events

Skorzystaj z nowych sposobów zbierania danych analitycznych po wydarzeniu i utrzymaj impet swojego wydarzenia dzięki nowym funkcjom naszej platformy do prowadzenia wydarzeń!

Moderatorom wydarzeń można przypisać dodatkowe role specjalne
Aby zapewnić Ci dodatkową swobodę w moderowaniu wydarzenia i sterowaniu nim, moderatorom wydarzeń można przypisać dodatkowe role specjalne. Obejmuje to możliwość przypisania prowadzącemu wydarzenie roli mówcy.

Funkcja urządzenia testowego

Uczestnicy mogą przetestować swoje urządzenie na platformie Zoom Events, co pozwala stworzyć doświadczenie bezproblemowe pod względem technicznym. Test ten, dostępny na stronie szczegółów wydarzenia i w menu profilu w lobby wydarzenia, uruchamiany jest automatycznie i informuje, czy dany system spełnia wymagania, a także zaleca kroki optymalizacji doświadczenia.

Eksportuj wydarzenia z przewodnika do osobistego kalendarza

Uczestnicy będą mogli eksportować do swoich kalendarzy poszczególne sesje, a nie całe wydarzenie, jeśli zbudują unikalny przewodnik po wydarzeniach i wyeksportują go do wybranego kalendarza za pomocą pliku ICS.

Ustaw niestandardową datę rejestracji
Aby umożliwić prowadzącym utrzymanie otwartej rejestracji i sprzedaż biletów, tak aby uczestnicy mogli uzyskać dostęp do wydarzenia po jego zakończeniu w celu obejrzenia nagrań sesji, prowadzący mogą teraz ustawić niestandardową datę i godzinę zakończenia rejestracji, a nie tylko datę i godzinę wydarzenia.

Ulepszenie integracji Zoom Events i Pardot

Organizatorzy używający platformy Zoom Events mogą w czasie rzeczywistym synchronizować dane frekwencji na poziomie wydarzenia z wybraną listą Pardot, aby uzyskiwać wgląd w efektywność wydarzenia i zachowania użytkowników. Użytkownicy mogą również wysyłać do Pardot wszystkie odpowiedzi rejestracyjne i dane pól niestandardowych uzyskane od osób rejestrujących się na platformie Zoom Events.

Bądź na bieżąco

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji platformy Zoom, sprawdź nasze informacje o wersji.

Nasi klienci nas kochają

Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox
Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox

Zoom – jedna platforma do połączeń