Bảo mật và quyền riêng tư

Chuyển dữ liệu ra ngoài châu Âu: cập nhật DPA của Zoom

Do các thay đổi đối với SCC, chúng tôi đang cung cấp hướng dẫn cho các khách hàng sử dụng Zoom để xử lý dữ liệu cư dân châu Âu và có DPA.
3 số phút đọc

Cập nhật vào April 07, 2023

Đăng vào December 14, 2022

SCC
Zoom
Zoom

Các chi tiết về SCC

SCC đã được cập nhật (xem SCC mới) và các công ty có thời hạn đến ngày 27 tháng 12 năm 2022 để cập nhật DPA của họ theo đó. Các SCC mới này đưa ra biện pháp bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt hơn, ví dụ như các nghĩa vụ “hiểu rõ hoạt động chuyển dữ liệu”, yêu cầu các bên thực hiện đánh giá theo từng trường hợp về tính hợp pháp của mỗi hoạt động chuyển dữ liệu. Đánh giá như thế được gọi là “Đánh giá tác động chuyển dữ liệu” hoặc “DTIA”.

Zoom đã kết hợp SCC mới vào DPA của Zoom vào tháng 2 năm 2022, nghĩa là các khách hàng của Zoom có hoạt động sử dụng Dịch vụ Zoom được điều chỉnh theo Điều khoản dịch vụ trực tuyến của Zoom từ thời điểm đó được bảo vệ bởi các SCC mới. Các khách hàng này không cần làm gì thêm. 

Với các khách hàng có DPA vẫn chứa các SCC cũ:

  1. Khách hàng đã mua trực tuyến hoặc thực hiện báo giá Zoom với Zoom có thể chọn thực hiện DPA đã cập nhật của Zoom theo hướng dẫn được cung cấp dưới đây.
  2. Các khách hàng đã thực hiện Thỏa thuận đăng ký chính và Thỏa thuận xử lý dữ liệu riêng với Zoom có thể cập nhật thỏa thuận bằng cách liên hệ với chuyên viên kinh doanh của họ. Nếu bạn cần hỗ trợ trong việc liên hệ với chuyên viên kinh doanh, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ của Zoom.

Cập nhật với DPA toàn cầu đã cập nhật của Zoom

Sau hoạt động cộng tác thành công giữa Zoom và chính phủ Hà Lan, Zoom đã cập nhật DPA toàn cầu tiêu chuẩn vào tháng 2 năm 2022 để đưa vào các biện pháp bảo vệ đã cải tiến và cam kết về tính minh bạch như quyền kiểm tra nâng cao, làm rõ về các vai trò và nghĩa vụ của bên kiểm soát và bên xử lý, tăng cường bảo vệ liên quan đến các yêu cầu truy cập của chính phủ và tăng cường tính linh hoạt của việc vận hành. Các thay đổi này được xây dựng trên các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ sẵn có mà Zoom cung cấp. Cùng với Báo cáo về tính minh bạchDTIA, những thay đổi này cung cấp cho khách hàng của Zoom công cụ họ cần để hiểu các hoạt động bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. 

Các công ty đã mua trực tuyến hoặc thực hiện báo giá Zoom với Zoom mong muốn thay thế DPA hiện tại bằng DPA đã cập nhật của Zoom có thể nhấp vào liên kết này. 

Các câu hỏi thường gặp về cập nhật SCC

Ai nên ký DPA? 

Người có thẩm quyền ký tên cho tổ chức của bạn là người phù hợp để ký DPA mới. Nếu bạn không chắc, vui lòng kiểm tra với nhóm pháp lý.

Với Vương quốc Anh thì sao? 

DPA đã cập nhật của Zoom có tính đến các yêu cầu Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Vương quốc Anh và bao gồm các cơ chế chuyển dữ liệu phù hợp của Vương quốc Anh. 

Làm thế nào để biết tôi có phiên bản DPA nào? 

Nếu lần đầu bạn ký hợp đồng với Zoom là trước tháng 9 năm 2021, rất có thể bạn sở hữu phiên bản có SCC cũ và bạn có thể chọn thay thế DPA đó bằng DPA mới và cải tiến của Zoom. 

Tổ chức của tôi đã đàm phán một DPA riêng với Zoom trước khi có SCC mới, tôi nên làm gì? 

Vui lòng liên hệ với chuyên viên kinh doanh của bạn, người này sẽ làm việc với bạn để cập nhật DPA theo cách phù hợp. Nếu bạn cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ của Zoom.

Dịch vụ của Zoom có dừng lại hay có tác động nào đến người dùng của chúng tôi nếu chúng tôi không áp dụng SCC mới không? 

Nói ngắn gọn là không. Phiên bản SCC có trong DPA của bạn không có tác động trực tiếp đến việc cung cấp các dịch vụ của Zoom. 

Tôi có đủ điều kiện cho quy trình này không?

Bạn có thể đủ điều kiện tận dụng quy trình này nếu bạn đáp ứng các tiêu chí dưới đây:

  • Bạn phải tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của Liên minh châu Âu
  • Bạn đã mua dịch vụ Zoom trực tuyến hoặc thực hiện báo giá Zoom với Zoom trước tháng 2 năm 2022

Tôi có thêm câu hỏi về Zoom và các SCC mới. 

Nếu bạn cần hỗ trợ trong việc liên hệ với chuyên viên kinh doanh, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ của Zoom. Với các câu hỏi khác, vui lòng liên hệ privacy@zoom.us

Khách hàng của chúng tôi yêu thích chúng tôi

Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox
Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox

Zoom - Nơi bạn kết nối