Rząd Bezpieczeństwo i prywatność

Wnioski rządowe i ochrona danych

Rozumiemy, że nasi użytkownicy mogą mieć pytania dotyczące tego, czy, jak i w jakich okolicznościach możemy ujawnić ich informacje władzom państwowym.
3 min czytania

Aktualizacja: January 23, 2024

Opublikowano September 25, 2023

Data protection

Domyślna ochrona danych

Nie przekazujemy informacji o użytkownikach żadnym władzom, chyba że jest to wymagane przez prawo lub w nagłych przypadkach w dobrej wierze. Wszelkie prośby o informacje o użytkowniku muszą być kierowane przez nasz pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń. Bez wyjątków.

Będziemy kwestionować wszystkie wnioski rządowe dotyczące danych klientów z sektora publicznego lub przedsiębiorstw, jeśli istnieje podstawa prawna do takiego działania.

Kwestionujemy zbyt daleko idące lub bezprawne wnioski

Rutynowo kwestionujemy wnioski, które:

  • są nadmiernie rozbudowane lub niejasne;
  • nie mają podstawy prawnej w jurysdykcji, z której pochodzi wniosek;
  • nie dotyczą wykrywania przestępstw w dobrej wierze ani zapobiegania im;
  • zawierają prośbę o informacje o osobach, które nie podlegają jurysdykcji wnioskującej;
  • pochodzą od podmiotu, który nie jest uprawniony do złożenia wniosku;
  • mają nakazy o nieujawnianiu informacji bez dat końcowych;
  • zostały nieprawidłowo doręczone lub są wadliwe pod innymi względami.

Nasze zasady powiadamiania użytkowników

Naszą zasadą jest powiadamianie użytkowników, gdy musimy ujawnić ich informacje władzom, z wyjątkiem sytuacji, gdy otrzymamy ważny nakaz odroczenia powiadomienia lub gdy sprawa dotyczy zagrożenia dla dzieci, zagrożenia życia lub zagrożenia dla usług Zoom, praw lub własności.

Oceniamy każdy otrzymany nakaz odroczenia powiadomienia, aby upewnić się, że jest on prawnie uzasadniony. W razie potrzeby podejmujemy wszelkie uzasadnione kroki prawne, aby zakwestionować wadliwe pod względem prawnym nakazy odroczenia powiadomienia. W momencie wygaśnięcia odroczenia powiadomienia, powiadamiamy użytkownika, którego ono dotyczy.

Nasze sprawozdanie na temat przejrzystości

Publikujemy półroczne sprawozdania na temat przejrzystości, które dokumentują liczbę i rodzaje otrzymywanych przez nas wniosków rządowych o udostępnienie danych użytkowników, jurysdykcje składające wnioski oraz sposób ich rozpatrywania. Nasze sprawozdania na temat przejrzystości są interaktywne, łatwe do zrozumienia i można pobrać dane, które stanowią ich podstawę. Sprawozdania na temat przejrzystości są dostępne na stronie Trust Center firmy Zoom.

Szyfrowanie end-to-end

Zoom oferuje bogate w funkcje oprogramowanie klienckie, które wykorzystuje szereg technologii szyfrowania, aby pomóc w zachowaniu prywatności i bezpieczeństwa użytkowników. Jesteśmy dumnym liderem w branży, oferującym opcjonalne szyfrowanie end-to-end (E2EE). Po włączeniu szyfrowanie end-to-end w Zoom zapewnia, że komunikacja pomiędzy wszystkimi uczestnikami spotkania korzystającymi z klientów Zoom podczas danego spotkania jest szyfrowana w trakcie przesyłania przy użyciu kluczy kryptograficznych znanych tylko urządzeniom tych uczestników. Użytkownicy mogą wybrać szyfrowanie E2EE dla spotkań Zoom, a wkrótce także dla indywidualnych rozmów telefonicznych, prowadzonych wewnątrz konta, które odbywają się za pośrednictwem klienta Zoom.

Wspieramy globalne inicjatywy na rzecz przejrzystości

Zoom promuje przemyślane, zrównoważone podejście do wykorzystania technologii przez rządy poprzez uczestnictwo w organizacjach takich jak Reform Government Surveillance, Center for Democracy and Technology oraz Global Network Initiative, a także konsultacje z nimi.

Jesteśmy zaszczyceni, że organizacje, rządy i osoby prywatne na całym świecie powierzają nam swoje najbardziej poufne informacje. Zobowiązujemy się do utrzymywania silnych zabezpieczeń w celu ochrony danych użytkowników oraz do wprowadzania nowych, innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie.

Nasi klienci nas kochają

Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox
Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox

Zoom – jedna platforma do połączeń