Şirket Haberleri

Zoom Five9'ı Satın Alarak Geleceğin Müşteri İlişkileri Platformunu Kuruyor

Zoom, önde gelen bir akıllı bulut iletişim merkezi sağlayıcısı olan Five9'ı satın alma anlaşması yapmıştır. Daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin.
8 okuma süresi

Güncelleme tarihi May 27, 2024

Yayınlanma tarihi September 25, 2023

Zoom To Acquire Five9 And Build The Customer Engagement Platform Of The Future

İleriye Dönük Beyanlar

Bu ileti, Zoom, Five9 ve Five9'ın Zoom tarafından satın alınması ile ilgili olarak, gerçek sonuçların bu tür beyanlarda ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olabilmesine yol açabilecek önemli riskler, belirsizlikler ve varsayımları içeren ileriye dönük bilgiler içermektedir. Bu iletide yer alan ileriye dönük beyanlar arasında, diğer hususların yanı sıra, teklif edilen işlemin Zoom, Five9 ve ilgili müşteriler için olası avantajları, Zoom'un birleşen şirkete ilişkin planları, hedefleri, beklentileri ve amaçları, Zoom'un iletişim merkezlerindeki fırsatının büyüklüğü, mali koşul, Zoom veya Five9'ın operasyonlarının ve iş faaliyetlerinin sonuçları ve teklif edilen işlemin sonuçlandırılmasının öngörülen zamanlaması ile ilgili beyanlar yer almaktadır.

Riskler ve belirsizlikler arasında, diğer hususların yanı sıra şu riskler yer almaktadır: Zoom'un teklif edilen işlemi zamanında başarıyla tamamlayabilmesi veya hiç tamamlamaması; Zoom'un Five9'ın operasyonarını ve personelini başarılı bir şekilde entegre edebilmesi; Zoom'un işlemin tamamlanmasından sonra Five9'ın iş faaliyetleri ile ilgili planını, tahminlerini ve diğer beklentilerini uygulayabilmesi ve beklenen sinerjileri gerçekleştirmesi; önerilen işlemin tamamlanmasının ön koşullarının yerine getirilmesi; Zoom'un, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka yerlerdeki en son yasal düzenlemelerdeki gelişmeler ışığında, beklenen şartlara ilişkin mevzuat onaylarını zamanında alabilmesi veya hiç alamaması; teklif edilen işlemden beklenen faydaların gerçekleşmemesi veya beklenen süre içinde gerçekleşmemesi olasılığı dâhil olmak üzere teklif edilen işlemin beklenen faydalarını gerçekleştirebilmesi; iş ve operasyonel ilişkilerin sürdürülmesini daha zor hale getiren işlem aksaklıkları; teklif edilen işlemin tamamlandığının duyurulmasının Zoom'un A Sınıfı hisse senetleri veya Zoom'un operasyon sonuçları üzerindeki herhangi bir olumsuz etkisi; önemli derecedeki işlem maliyetleri ve bilinmeyen yükümlülüklerin Zoom'un operasyon sonuçları üzerindeki etkisi; teklif edilen işlemle ilgili dava riski ve/veya mevzuata ilişkin eylemler; yönetimin zamanının ve Zoom'un kaynaklarının tüketilmesi ve işlem için herhangi bir mevzuata ilişkin veya resmi rıza ve onaylarla bağlantılı olarak maruz kalınan diğer masraflar; rakip şirketlerin Five9'ı satın almak için teklif yapma olasılığı; işlemin ilan edilmesini veya askıya alınmasının Zoom ve Five9'ın iş ilişkileri, operasyon sonuçları ve genel olarak iş faaliyetleri üzerindeki etkisi; COVID-19 pandemisinin ve ilgili kamu sağlığı tedbirlerinin Zoom ve Five9'nın işleri ve genel ekonomik koşulları üzerindeki etkisi; jeopolitik olayların etkisi; beklenmeyen kesinti süresinden kaçınmak ve olası güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve düzeltmek için gerekli olan kaynaklar ve maliyetler dâhil olmak üzere Zoom'un hizmet performansı ve güvenliği; gelir azalmasına, maliyet artışına, yükümlülük iddialarına yol açabilecek ya da Zoom'un itibarını veya rekabetçi konumunu zedeleyebilecek siber saldırılar ve güvenlik açıklıkları; Zoom yeterli operasyon altyapısını sürdüremediği takdirde Zoom'un çevrim içi hizmetlerindeki aşırı kesintiler ve aksaklıklar; pazara yeni giren taraflar ve rekabet ortamındaki değişiklikler ve artan rekabet dâhil olmak üzere rekabet faktörleri; müşterilerin Zoom'un ürün ve hizmetlerine yönelik talebi; Zoom ve Five9'ın kalifiye personeli kendine çekebilmesi, entegre edebilmesi ve elde tutabilmesi; Zoom'un fikri mülkiyet haklarını koruyabilmesi ve markasını geliştirebilmesi; Zoom'un yeni hizmetler ve ürün özellikleri geliştirebilmesi; Zoom'un operasyon sonuçları ve nakit akışı; işlemin Zoom'un tamamlayıcı şirketler, ortak girişimler, hizmetler, teknolojiler ve fikri mülkiyet hakları satın alma veya bunlara yatırım yapma stratejisi üzerindeki etkisi; vergi ve diğer yasa, yönetmelik, ücret ve politikalardaki değişiklikler ve yeni muhasebe beyanlarının etkisi.

Bu risklerin yanı sıra teklif edilen işlemle ilgili diğer riskler, Form S-4'teki kayıt beyanında ve teklif edilen işlemle bağlantı olarak SEC'ye sunulacak vekaletname/izahnamede açıklanacaktır. Burada sunulan faktörler listesinde ve Form S-4'teki kayıt beyanında sunulan faktörlerin listesinin temsili olduğu kabul edilmekle birlikte böyle bir liste tüm olası risklere ve belirsizliklere dair eksiksiz bir beyan olarak kabul edilmemelidir. Gerçek sonuçların ileriye dönük beyanlarda açıklanandan büyük ölçüde farklı olmasına yol açabilecek diğer faktörlerle ilgili ek bilgiler için lütfen Zoom'un ve Five9'ın Form 10-Q'daki en son Çeyrek Yıl Raporları ve Form 10-K üzerindeki Yıllık Raporlarında belirtilen risk faktörleri dâhil olmak üzere Zoom'un ve Five9'ın ilgili dönemsel raporlarına ve SEC'ye sunduğu diğer belgelere başvurun.

Bu iletide yer verilen ileriye dönük beyanlar, bu belgenin tarihi itibarıyla yapılmıştır. Zoom, hiçbir yükümlülük kabul etmemekte ve yasalar tarafından gerekli görülmediği müddetçe bu ileriye dönük beyanları güncellemeyi amaçlamamaktadır.

Ek Bilgiler ve Bu Bilgileri Nerede Bulabileceğiniz

Önerilen birleşmeyle ilgili olarak Zoom SEC'ye Form S-4 üzerinde bir kayıt beyanı sunmayı amaçlamaktadır; bu beyan, Zoom için bir izahname görevi gören bir belge ve Five9'ın vekaletnamesini ("vekaletname/izahname") içerecektir. SEC tarafından kayıt beyanının yürürlüğe girdiği ilan edildikten sonra vekaletname/izahname Five9'ın hissedarlarına gönderilecektir. ZOOM VE FIVE9'IN HİSSE SAHİPLERİ, HERHANGİ BİR OYLAMA VEYA YATIRIM YAPMADAN ÖNCE, TEKLİF EDİLEN BİRLEŞME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMELERİNDEN ÖTÜRÜ, KULLANIMA SUNULDUKLARINDA VEKALETNAMEYİ/İZAHNAMEYİ (TÜM DÜZELTMELERİ VE EKLERİ DÂHİL OLMAK ÜZERE) VE BİRLEŞME İLE İLGİLİ OLARAK SEC'YE SUNULAN DİĞER BELGELERİ OKUMAYA TEŞVİK EDİLMEKTEDİR. Yatırımcılar ve hisse sahipleri, vekaletname/izahname (kullanıma sunulduğunda) ve Zoom ve Five9 tarafından SEC'ye sunulan diğer belgelerin kopyalarını, http://www.sec.gov adresinden SEC'ye ait web sitesi üzerinden ücretsiz olarak elde edebilir. Zoom tarafından SEC'ye sunulan belgelerin kopyaları, https://investors.zoom.us/ adresinde Zoom'un web sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün SEC Dosyaları başlığı altında ücretsiz olarak elde edilebilir. Five9 tarafından SEC'ye sunulan belgelerin kopyaları, https://investors.five9.com/ adresinde Five9'ın web sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünün Mali Bilgiler ve Kayıtlar başlığı altında ücretsiz olarak elde edilebilir.

Talep Katılımcıları

Zoom ve Five9 ile ilgili yöneticileri ve idari yetkililerinin teklif edilen işleme ilişkin olarak toplanan vekaletlerin tarafları oldukları kabul edilir. Zoom'un yöneticileri ve idari yetkilileri ile ilgili bilgiler, Zoom'un 31 Ocak 2021 tarihinde sona eren yıl için Form 10-K belgesinde ve sırasıyla 18 Mart 2021 ve 5 Mayıs 2021 tarihlerinde SEC'ye sunulan Zoom'un 2021 Yıllık Hissedar Toplantısı vekaletnamesinde belirtilmiştir. Five9'ın yöneticileri ve idari yetkilileri ile ilgili bilgiler, Five9'ın 31 Ocak 2020 tarihinde sona eren yıl için Form 10-K belgesinde ve sırasıyla 1 Mart 2021 ve 29 Mart 2021 tarihlerinde SEC'ye sunulan Five9'ın 2021 Yıllık Hissedar Toplantısı vekaletnamesinde belirtilmiştir. Hissedarlar, bu katılımcıların menfaatleri ile ilgili daha fazla bilgiyi, kayıt beyanı ile vekaletnameyi/izahnameyi ve kullanıma sunulduğunda teklif edilen birleşme ile ilgili SEC'ye sunulan diğer ilgili materyalleri okuyarak elde edebilir. Yatırımcılar, herhangi bir oylama veya yatırım kararı vermeden önce, kullanıma sunulduğunda vekaletnameyi/izahnameyi okumalıdır.

Teklif veya Talep Olmaması

Bu ileti, herhangi bir hissenin satılması teklifi veya satın alınması teklifi talebi veya herhangi bir oy ya da onay talebi teşkil etmez ve ayrıca ilgili herhangi bir yetki bölgesinin menkul kıymetler yasaları altında kayıt veya kalifikasyondan önce bu tür bir teklif, talep veya satış yasalara aykırı olduğu takdirde bu yetki bölgesinde hiçbir hisse senedi satışı yapılmayacaktır. Hisse senedi teklifi, yalnızca değiştirilmiş haliyle 1933 yılı Menkul Kımetler Yasası'nın gerekliliklerini karşılayan bir izahname yoluyla yapılabilir.

Müşterilerimiz bizi seviyor

Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox
Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox

Zoom - Tek Platformdan Bağlantı