ISO 27701

Przegląd

ISO 27701 to ramy dotyczące prywatności danych, które uzupełniają normę ISO 27001. Mają pomóc organizacjom określić zasady i procedury, które należy wdrożyć, aby zachować zgodność z RODO i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych/prywatności.

Zgodność Zoom z normą ISO 27701

Certyfikat ISO 27701, który został wydany dla firmy Zoom 15 marca 2024 r., obejmuje następujące rozwiązania ujednoliconej komunikacji (UCaaS) od Zoom

Produkty:

Zoom Meetings, Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Team Chat, Zoom Whiteboard, Zoom Clips, Zoom Events, Zoom Sessions, Zoom Mail i Calendar, Zoom Revenue Accelerator, Zoom AI Companion, Zoom Huddles, Zoom Scheduler, Zoom Notes, Zoom Rooms, Dodatek sali konferencyjnej Zoom, Zoom Contact Center, Wirtualny Agent Zoom, Zarządzanie zaangażowaniem pracowników Zoom, Zoom API i SDK, Zoom X, Zoom Phone India

Istotne linki

ISO 27701