ISO 27701

Översikt

ISO 27701 är ett ramverk för dataintegritet som bygger på ISO 27001 och har som syfte att vägleda organisationer kring policyer och rutiner som ska ha implementerats för efterlevnad av GDPR och andra dataskydds- och integritetsbestämmelser.

Zooms efterlevnad av ISO 27701

Zooms ISO 27701-certifiering, som utfärdades den 15 mars 2024, omfattar följande enhetlig kommunikation (UCaaS) från Zoom

Plattformsprodukter:

Zoom Meetings, Zoom Webinars, Zoom Phone, Zoom Team Chat, Zoom Whiteboard, Zoom Clips, Zoom Events, Zoom Sessions, Zoom Mail och Calendar, Zoom Revenue Accelerator, Zoom AI Companion, Zoom Huddles, Zoom Scheduler, Zoom Notes, Zoom Rooms, anslutningsprogram för Zoom-konferensrum, Zoom Contact Center, Zoom Virtual Agent, Zooms hantering av medarbetarengagemang, Zooms API:er och SDK:er, Zoom X, Zoom Phone Indien

Relevanta länkar

ISO 27701