Najlepsza, elastyczna, kompatybilna technologia w miejscu pracy

Najbardziej podstawowy wybór oprogramowania dla Twojej firmy nie dotyczy jednej lub drugiej marki, ale rodzaju oprogramowania, a więc albo najlepszego lub w pełni zintegrowanych rozwiązań dla przedsiębiorstw. Prostym sposobem na zdefiniowanie tego, co najlepsze jest to, że jest to wiodący produkt lub narzędzie programowe w określonym segmencie rynku. Skupia się na zapewnieniu najlepszych cech i funkcji dla jednego elementu łańcucha wartości, niezależnie od tego, czy chodzi o księgowość, sprzedaż, marketing, HR, czy prawo.

Wyzwanie

Tradycyjnie firmy opierały się na jednym, starszym pakiecie dla swoich produktów w miejscu pracy. Monolityczne podejście stwarza dla całej firmy wyzwania takie jak:

 • Pracownicy nie są w stanie efektywnie współpracować, gdy muszą tracić czas na poruszanie się po złożonych systemach w celu identyfikowania i uzyskiwania dostępu do treści niezbędnych dla ich pracy

 • Gdy pracownicy poszukują dodatkowych technologii, aby zwiększyć produktywność, dział IT ma trudności z zarządzaniem skutkami ukrytego IT, w tym powielającymi się narzędziami i lukami w zabezpieczeniach

 • Kierownicy działu IT są zmuszeni do alokacji zasobów, aby zarządzać coraz większą liczbą procesów i technologii zarówno dla transakcji wewnętrznych, jak i zewnętrznych

Rozwiązanie

Firmy korzystają z zalet podejścia najlepszego w swojej klasie.

Tradycyjne pakiety

 • Własność

 • Powolne zmiany

 • Złożoność i uciążliwość

 • Blokada dostawcy

 • Zakres produktów

Najlepsze rozwiązanie

 • Kompatybilne

 • Szybki rozwój innowacji

 • Proste i intuicyjne

 • Elastyczność wyboru

 • Specyfikacja produktu

Organizacja międzyfunkcyjna

Pracownicy mogą osiągnąć większą produktywność i lepszą współpracę, dzięki najlepszemu podejściu. Zoom wspiera to podejście i współpracuje ze specjalistycznymi rozwiązaniami, takimi jak Box, Okta i Slack, aby zapewnić bardziej elastyczne miejsce pracy.

 • Prezentacja handlowa
  DZIAŁ DS. SPRZEDAŻY

  Centrum sprzedaży treści, aktywacja w terenie mobilnym, współpraca na koncie

 • Handshake
  HR

  Scentralizowane repozytorium dokumentów pracowniczych, zarządzaj procesem rekrutacji i pętlą informacji zwrotnych, zarządzaj wdrażaniem pracowników

 • megaphone
  MARKETING

  Współpraca agencji, planowanie i koordynacja wydarzeń, przeglądy materiałów marketingowych, realizacja kampanii

 • Feather pen and scroll
  DZIAŁ PRAWNY

  Współpraca z doradcą zewnętrznym, wirtualny pokój transakcji, tworzenie umów i ofert

Najważniejsze korzyści

Najlepsze wyspecjalizowane platformy firm Okta, Box, Slack i Zoom pomagają liderom IT i biznesowym wspierać pracowników i zwiększać wydajność przy jednoczesnym zachowaniu kontroli i bezpieczeństwa.

 • Popraw satysfakcję i retencję pracowników, dostarczając im narzędzia, z których chcą korzystać

 • Zwiększ produktywność, zapewniając niezmienny dostęp do współpracy i treści

 • Zwiększ bezpieczeństwo i użyteczność, dzięki logowaniu jednokrotnemu i uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu we wszystkich aplikacjach

 • Koszty rezygnacji związane z zarządzaniem nadmiarowymi narzędziami i utrzymywaniem starszych systemów, które opierają się na kosztownej infrastrukturze