Raporty

Badanie wskazuje, że kierownicy preferują elastyczne formy pracy

We współpracy z Fortune zleciliśmy przeprowadzenie ankiety Morning Consult, która bada odczucia kierowników na temat pracy hybrydowej.
4 min czytania

Aktualizacja: April 22, 2024

Opublikowano September 25, 2023

Executive hybrid work

Kierownicy skłaniają się ku pracy hybrydowej

  • Ponad 4 na 5 (86%) badanych kierowników zgadza się ze stwierdzeniem, że „przyszłością pracy jest praca hybrydowa”, a tylko 4% się z nim nie zgadza.
  • Kierownicy też lubią elastyczne formy pracy – ponad 90% z nich stwierdziło, że preferuje hybrydowe lub zdalne środowisko pracy w porównaniu z pracą wykonywaną wyłącznie osobiście.
Idealne środowisko pracy

Dlaczego kierownicy wolą elastyczną pracę?

  • Poproszeni o uszeregowanie, jakie czynniki są najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o najlepszym środowisku pracy dla ich firmy (w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza najważniejszy czynnik), badani kierownicy uznali większą produktywność za najważniejszy czynnik (2,86), a następnie zwiększenie współpracy w zespole (3,44) i utrzymanie silnej kultury organizacyjnej (3,56). 

Jak dochodzi do powstania hybrydowej organizacji pracy?

  • Zapytani o preferencje dotyczące tego, jak powinni pracować ich pracownicy, ankietowani kierownicy skłaniają się nieco bardziej ku pracy zdalnej – podając średnio 60% czasu pracy zdalnej przy 40% czasu pracy w biurze.
Podział: praca wykonywana osobiście a zdalnie

Szczęśliwi pracownicy, dobre relacje

  • Badani kierownicy uważają, że wpływ pracy hybrydowej i zdalnej był bardziej pozytywny niż negatywny, zwłaszcza jeśli chodzi o wrażenia pracowników. 71% uważa, że praca hybrydowa i zdalna pozytywnie wpłynęła na szczęście pracowników.
  • 85% badanych kierowników uważa, że praca hybrydowa i zdalna wzmocniły jakość kontaktów z bezpośrednimi podwładnymi albo nie miały na nią wpływu.
  • Kiedy przedstawiono listę potencjalnych korzyści płynących z każdego środowiska pracy, 35% badanych kierowników wybrało odpowiedź „Żadna” w przypadku pracy osobistej, w porównaniu z 13% w przypadku pracy hybrydowej i 17% w przypadku pracy całkowicie zdalnej. Do najważniejszych korzyści płynących z pracy hybrydowej należą: większa elastyczność dla pracowników (57%), poprawa wskaźnika utrzymania pracowników (57%), poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (56%) oraz zwiększenie produktywności (53%).
Korzyści dla środowiska

Znalezienie właściwego formatu

  • Większość kierowników uważa, że wydarzenia, takie jak firmowe spotkania ze wszystkimi (56%) i w dużych grupach (54%), lepiej sprawdzają się w formacie wirtualnym niż twarzą w twarz. Jednak w przypadku spotkań towarzyskich zespołu (57%), rozmów z kandydatami do pracy (56%) i spotkań z klientami (50%) większość preferuje format osobisty niż wirtualny. 
Preferowane formaty
  • Zapytani o to, jakie praktyki okazały się pomocne w umacnianiu więzi między członkami zespołu, ankietowani kierownicy wskazali na spotkania ogólnofirmowe i ze wszystkimi (79%), szkolenia pracownicze (75%) oraz ćwiczenia integracyjne dla zespołu (77%) jako w pewnym stopniu pomocne lub bardzo pomocne.

Poznaj więcej wniosków

Aby zagłębić się we wszystkie wnioski z badania Morning Consult, przeczytaj cały raport tutaj.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak można umożliwić pracę hybrydową, sprawdź Zoom One, naszą kompleksową ofertę w zakresie komunikacji i współpracy, która łączy zespoły bez względu na to, gdzie się znajdują.

Metodologia 

Badanie zostało przeprowadzone wśród 250 amerykańskich kierowników wyższego szczebla, zdefiniowanych jako osoby z tytułem wiceprezesa lub wyższym, w tym właściciela, partnera, prezesa, założyciela i współzałożyciela. Badani musieli pracować w organizacji, która w ciągu ostatnich sześciu miesięcy działała hybrydowo lub w pełni zdalnie, oraz korzystać z oprogramowania do współpracy, takiego jak wideokonferencje, czat i wiadomości lub webinary.

Ankieta została przeprowadzona online od 16 do 28 czerwca 2022 r. oraz od 14 do 18 lipca 2022 r. Margines błędu dla pełnej próby wynosił plus lub minus 6 punktów procentowych.

Nasi klienci nas kochają

Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox
Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox

Zoom – jedna platforma do połączeń