Bảo mật và quyền riêng tư Chính phủ

Mới: Hệ thống yêu cầu thực thi pháp luật của Zoom

LERS là một hệ thống xử lý yêu cầu bảo mật, giúp các quan chức chính phủ và nhân viên thực thi pháp luật có thể gửi, theo dõi các yêu cầu pháp lý và nhận thông tin một cách bảo mật.
2 số phút đọc

Cập nhật vào July 15, 2024

Đăng vào September 25, 2023

LERS
Vanessa headshot
Vanessa DiPaulo
Lead Technical Product Manager, Trust & Safety

LERS là gì?

LERS là một hệ thống xử lý yêu cầu bảo mật, giúp các quan chức chính phủ và nhân viên thực thi pháp luật có thể gửi, theo dõi các yêu cầu pháp lý và nhận thông tin một cách bảo mật. LERS cũng tổ chức quy trình đánh giá và phản hồi một cách hiệu quả cho nhóm Phản hồi Thực thi Pháp luật của chúng tôi, đồng thời hỗ trợ chúng tôi về vấn đề báo cáo minh bạch.

Với LERS, các nhân viên thực thi pháp luật và cơ quan chính phủ có thể:

  • Gửi yêu cầu về dữ liệu người dùng, cũng như các yêu cầu trong trường hợp khẩn cấp, yêu cầu lưu giữ hoặc thu lại quyền truy cập.
  • Theo dõi trạng thái yêu cầu, liên lạc với nhóm Phản hồi Thực thi Pháp luật của Zoom và nhiều tính năng khác.

Nhóm của chúng tôi xem xét tất cả các yêu cầu về tính hiệu lực pháp lý và tính tuân thủ đối với yêu cầu được liệt kê trong Hướng dẫn về yêu cầu của chính phủ. Chúng tôi cung cấp thông tin người dùng nhằm đáp ứng yêu cầu của chính phủ theo luật định hoặc trong các trường hợp khẩn cấp thực sự.

Để tìm hiểu thêm về cách Zoom phản hồi yêu cầu đối với dữ liệu người dùng, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về yêu cầu của chính phủ, blog Yêu cầu của chính phủ và bảo vệ dữ liệu cũng như Báo cáo minh bạch của chúng tôi.

Quyền truy cập LERS

Quyền truy cập LERS chỉ giới hạn ở những nhân viên thực thi pháp luật và quan chức chính phủ sử dụng email do chính phủ cấp, những người này có thể yêu cầu tài khoản LERS bằng cách truy cập lers.zoom.us. Việc thực thi pháp luật có sử dụng tài khoản bắt buộc phải sử dụng xác thực đa nhân tố khi đăng nhập.

Để tìm hiểu thêm thông tin về cách gửi yêu cầu, vui lòng tham khảo Hướng dẫn về yêu cầu của chính phủ.

Nếu trước đây bạn từng gửi yêu cầu pháp lý qua Biểu mẫu tin cậy hiện tại thì chúng tôi vẫn tiếp tục xử lý mọi yêu cầu đã xếp hàng đợi. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng LERS cho tất cả các yêu cầu trong tương lai.

Tham gia cùng khu vực công

Khi yêu cầu đáp ứng các tiêu chí trong Hướng dẫn về yêu cầu của chính phủ, nhóm Phản hồi Thực thi Pháp luật của chúng tôi sẽ đảm bảo chỉ chia sẻ đúng dữ liệu cho đúng người. LERS tổ chức quy trình một cách hiệu quả cho tất cả những người liên quan và giúp Zoom trở thành một nơi an toàn hơn cho tất cả mọi người.

Để tìm hiểu thêm về LERS, nhân viên thực thi pháp luật và quan chức chính phủ có thể truy cập chuyên trang Trung tâm hỗ trợ LERS. Và để tìm hiểu thêm về chương trình Tin cậy và An toàn, hãy truy cập Trust Center của chúng tôi.

Khách hàng của chúng tôi yêu thích chúng tôi

Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox
Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox

Zoom - Nơi bạn kết nối