Bảo mật và quyền riêng tư

Giờ đây, bạn có thể sử dụng khóa mã hóa của chính mình — Khám phá tính năng Khóa do khách hàng quản lý của Zoom

Chúng tôi rất vui mừng thông báo việc ra mắt giải pháp Khóa do khách hàng quản lý (CMK) của Zoom, sản phẩm bảo mật nâng cao mới nhất của chúng tôi.
2 số phút đọc

Cập nhật vào December 05, 2022

Đăng vào August 31, 2022

Customer Managed Key

Chi tiết về CMK

Với Khóa do khách hàng quản lý, bạn có thể chọn sử dụng khóa mã hóa của riêng mình để mã hóa một số tài sản Zoom, chẳng hạn như bản ghi lại trên đám mây, hộp thư thoại và mã truy cập lịch. Danh sách các tài sản mà CMK Zoom hỗ trợ bao gồm:

  • Bản ghi lại trên đám mây cho Zoom Meeting (bao gồm bản phiên âm và văn bản trò chuyện)
  • Bản ghi lại trên đám mây cho Zoom Webinars 
  • Hộp thư thoại và bản ghi lại cho Zoom Phone 
  • Mã truy cập lịch cho Zoom Rooms 
  • Mã truy cập lịch người dùng 
  • Mã truy cập Microsoft Teams
  • Lưu trữ dữ liệu cho các cuộc họp và hội thảo trực tuyến 

Tại thời điểm ra mắt, CMK hỗ trợ khách hàng sử dụng Dịch vụ quản lý khóa AWS (KMS AWS). Để thiết lập CMK, quản trị viên tài khoản có thể cung cấp khóa mã hóa trực tiếp trong thẻ “Bảo mật” trên cổng quản trị Zoom. Bạn cũng có thể làm việc với Dịch vụ toàn cầu Zoom để triển khai CMK.

Bảo mật theo nhu cầu riêng của tổ chức

Chúng tôi nỗ lực cung cấp các công cụ bạn cần để hoạt động trong môi trường quy định phức tạp ngày nay và điều chỉnh chiến lược bảo mật theo nhu cầu riêng của tổ chức. 

CMK được thiết kế để giúp bảo vệ dữ liệu theo cách doanh nghiệp của bạn cần. Dù bạn muốn triển khai CMK hay một trong các sản phẩm bảo mật khác của chúng tôi, bạn luôn có lựa chọn: lựa chọn về cách bạn bảo vệ thông tin của mình. 

Để tìm hiểu thêm về bảo mật và quyền riêng tư tại Zoom, hãy khám phá Trust Center của chúng tôi. Và để nhận thêm thông tin chi tiết về Khóa do khách hàng quản lý của Zoom, hãy truy cập trang web và xem hội thảo trực tuyến của chúng tôi.

Khách hàng của chúng tôi yêu thích chúng tôi

Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox
Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox

Zoom - Nơi bạn kết nối