Zoomtopia

Đăng ký Zoomtopia 2022 ngay hôm nay và 'Khám phá các nhân tố mới'!

Hiện bạn có thể đăng ký tham gia Zoomtopia 2022 trực tuyến! Hội nghị người dùng thường niên lần thứ sáu của chúng tôi sẽ là sự kiện kết hợp cả tại chỗ và trực tuyến vào ngày 8 và 9 tháng 11. Việc tham gia trực tuyến sẽ miễn phí và dành cho tất cả mọi người. 
2 số phút đọc

Cập nhật vào September 21, 2022

Đăng vào September 08, 2022

Register For Zoomtopia 2022 Today And ‘Explore New Dimensions’!

Nội dung dự kiến

Người tham dự sẽ có thể chọn từ nhiều phiên khác nhau, được tổ chức thành tám phần: 

  • Dịch vụ Tài chính
  • Chính phủ
  • Y tế
  • Giáo dục
  • Các ngành dọc mới nổi
  • Sản phẩm
  • Kỹ thuật
  • Lãnh đạo tận tâm

Bạn quan tâm đến nhiều phần? Chuyện nhỏ. Bạn có thể tham dự các phiên từ một số phần để đảm bảo trải nghiệm phù hợp với mối quan tâm của mình. 

Chúng tôi sẽ sớm thông báo thêm, vì vậy hãy theo dõi trang web Zoomtopia và tham gia Cộng đồng Zoomtopia để đặt các câu hỏi về trải nghiệm và nhận cập nhật chương trình.

Xem tất cả về Zoomtopia

Xem lại đoạn phim nổi bật của năm ngoái để có cái nhìn hậu trường về Zoomtopia.

https://www.youtube.com/watch?v=CJVMQsZd5Qc

Bạn cũng có thể xem lại các thông báo đổi mới, lễ kỷ niệm khách hàng và các diễn giả khách mời trong blog tóm tắt về Zoomtopia 2021 của chúng tôi. 

Đăng ký ngay hôm nay

Đừng bỏ lỡ mọi thứ Zoomtopia mang đến. 

Đặt chỗ tham gia trực tuyến ngay hôm nay.

Bạn có câu hỏi về nội dung các phiên hoặc Zoomtopia nói chung? Vui lòng kết nối với chúng tôi trên trang Cộng đồng Zoomtopia.

Khách hàng của chúng tôi yêu thích chúng tôi

Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox
Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox

Zoom - Nơi bạn kết nối