Bezpieczeństwo i prywatność

Trzy kierunki poszerzania zaufania i bezpieczeństwa przez Zoom

Oto trzy kierunki, w których niedawno poszerzyliśmy nasz program zaufania i bezpieczeństwa.
3 min czytania

Aktualizacja: June 24, 2024

Opublikowano September 25, 2023

Keeping users safe

1. Przynależność do GIFCT 

Zoom z dumą ogłasza, że staliśmy się członkiem Globalnego Forum Internetowego Przeciwstawiania się Terroryzmowi (Global Internet Forum to Counter Terrorism — GIFCT). GIFCT jest organizacją pozarządową (NGO), której celem jest zapobieganie wykorzystywaniu platform cyfrowych przez terrorystów i brutalnych ekstremistów. Założone w 2017 roku przez Facebook, Microsoft, Twitter i YouTube forum GIFCT zostało utworzone w celu wspierania współpracy między firmami członkowskimi, rozwijania odpowiednich badań i pomocy w zwalczaniu działań prowadzonych online przez terrorystów i brutalnych ekstremistów.

Cieszymy się z możliwości współpracy w całej branży, aby dzielić się naszą wiedzą i uczyć się od innych, którzy stanęli wobec podobnych wyzwań, pomagając w tworzeniu bezpieczniejszego środowiska online dla obecnych użytkowników.

2. Członkostwo w Tech Against Terrorism

Tech Against Terrorism (Technika przeciwko terroryzmowi) to inicjatywa wspierana przez Dyrekcję Wykonawczą ONZ ds. Terroryzmu (United Nations Counter Terrorism Executive Directorate — UN CTED), która współpracuje z globalną branżą technologiczną w celu zwalczania wykorzystywania Internetu przez terrorystów przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka. Z radością ogłaszamy, że jesteśmy teraz członkiem tej ważnej organizacji, ponieważ wierzymy, że inicjatywa „Tech Against Terrorism” jest zgodna z celami zespołu Zoom ds. zaufania i bezpieczeństwa oraz je wspiera. 

„Mamy zaszczyt bycia częścią inicjatywy Tech Against Terrorism. Dołączając to tej organizacji, Zoom pogłębia swoje zaangażowanie w zwiększanie zaufania, bezpieczeństwa i szacunku dla swoich użytkowników, wspierając równocześnie swobodną wymianę myśli i idei. Wspólnie oczekujemy na osiągnięcie naszych wspólnych celów w dziedzinie zwalczania wykorzystywania techniki do działań terrorystycznych i sprawiania, by Internet stał się bezpieczną przestrzenią”.

Josh Kallmer, dyrektor działu globalnej polityki publicznej i relacji z władzami

3. Refleksja nad naszą reakcją 

Przejrzystość jest jedną z fundamentalnych wartości naszego zespołu ds. zaufania i bezpieczeństwa — chcemy zachować szczerość wobec naszej społeczności na temat naszych działań i reagowania na incydenty, informując użytkowników o działaniach, które podejmujemy w celu zachowania bezpieczeństwa i zgodności naszej platformy. W związku z tym stworzyliśmy kilka raportów odzwierciedlających podjęte przez nas działania w celu przestrzegania żądań ze strony władz i naszych własnych standardów społecznościowych.

  • Raport dotyczący przejrzystości, sierpień 2021 r.: Nasz raport dotyczący przejrzystości zawiera wgląd w podejmowane przez Zoom działania w celu reagowania na żądania przekazywania danych użytkowników ze strony instytucji stojących na straży prawa i władz na całym świecie, wyjaśniając różnorodność żądań, które musieliśmy spełnić w danym okresie. Nasze raporty dotyczące przejrzystości publikujemy co pół roku. Obejmują one okresy od stycznia do czerwca i od lipca do grudnia.
  • Raport dotyczący wprowadzania standardów społecznościowych: W październiku 2020 r. opublikowaliśmy nasz raport dotyczący wprowadzania standardów społecznościowych, które obowiązują na całej platformie Zoom i opisują rodzaje zabronionych przez nas treści i zachowań. Aby zapewnić przejrzystość sposobu, w jaki narzuciliśmy te standardy, utworzyliśmy raport dotyczący wprowadzania standardów społecznościowych. Omawiamy w nim zidentyfikowane i rozwiązane problemy oraz naruszenia w konkretnych krajach w określonym czasie. Informacje podane w tym raporcie są aktualizowane w przybliżeniu co jeden pełny miesiąc.

Prowadzi nas zaufanie

Chcemy dołożyć swój wkład, aby sprawić, by Internet stał się bezpieczną przestrzenią. Zastosowaliśmy te ważne środki, aby pomóc w osiągnięciu tego celu, dążąc do stworzenia bezproblemowego i bezpiecznego środowiska dla wszystkich naszych użytkowników.

Z radością współpracujemy z forum GIFCT, inicjatywą Tech Against Terrorism oraz wszelkimi innymi instytucjami i organizacjami, które w przyszłości pomogą nam w osiąganiu naszych celów. Inicjatywy te pomagają w przeniesieniu naszej platformy do nowej ery — ery przejrzystości i zaufania. 

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu zaufania i bezpieczeństwa, zapraszamy do naszego Trust Center.

Nasi klienci nas kochają

Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox
Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox

Zoom – jedna platforma do połączeń