Bảo mật và quyền riêng tư Chính phủ

Zoom cộng tác với MITER trong việc xem xét mã nguồn

Vào năm 2021, nhóm MITER Engenuity đã xem xét mã nguồn cốt lõi của Zoom, bao gồm cả dịch vụ Zoom dành cho Chính phủ.
2 số phút đọc

Cập nhật vào July 15, 2024

Đăng vào September 25, 2023

Code
Matt Mandrgoc
Matt Mandrgoc
Head of U.S. Public Sector

Tìm hiểu thêm

Tại Zoom, chúng tôi luôn tập trung vào những cách mới để nâng cao tiêu chuẩn bảo mật cho nền tảng của chúng tôi và trải nghiệm Zoom nói chung.

Để tìm hiểu thêm về quyền riêng tư và bảo mật của Zoom, tham khảo Trust Center của chúng tôi.

Khách hàng của chúng tôi yêu thích chúng tôi

Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox
Okta
Nasdaq
Rakuten
Logitech
Western Union
Autodesk
Dropbox

Zoom - Nơi bạn kết nối