Zoom samarbetar med globala organisationer för användarnas säkerhet

På Zoom arbetar vi ständigt för att skydda våra användare och vår plattform samtidigt som vi efterlever våra bestämmelser för yttrandefrihet, inkludering, integritet och transparens. Vi gör dock inte detta arbete ensamma. Zooms arbete förstärks av organisationer världen över som också strävar efter att förbättra internet för alla. Nedan finns bara några exempel på organisationer som vi har samarbetat med för att skapa en säker upplevelse för Zoom-användare.

Christchurch Call är ett åtagande för myndigheter och onlinetjänsteleverantörer att eliminera innehåll rörande terrorism och våldsam extremism online. Det förlitar sig på tron att ett gratis, öppet och säkert internet erbjuder extraordinära fördelar för samhället.

Digital Trust and Safety Partnership enar teknikföretag som erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster kring ett gemensamt tillvägagångssätt för att öka tilliten och säkerheten på internet.

Global Internet Forum to Counter Terrorism är en organisation som är utformad för att förhindra terrorister och våldsamma extremister från att utnyttja digitala plattformar. Forumet grundades 2017 av Facebook, Microsoft, Twitter och Youtube och etablerades för att främja tekniskt samarbete bland medlemsföretagen, avancera relevant forskning och dela kunskap med mindre plattformar. 

Global Network Initiative arbetar för att skydda och utöka yttrandefriheten och integritetsrättigheterna inom informations- och kommunikationsteknikbranschen genom att fastställa en global standard för ansvarsfullt beslutsfattande för företag och föra sina många intressenters talan när de ställs inför myndigheters restriktioner och krav. 

Internet Watch Foundation (IWF) hjälper barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp genom att identifiera och ta bort bilder och videor av deras övergrepp från nätet. De letar efter bilder och videor på sexuella övergrepp på barn och erbjuder en plats för offentligheten där de kan rapportera dem anonymt. 

National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) är ett privat, ideellt 501(c)(3)-företag vars uppdrag är att hjälpa till att hitta försvunna barn, minska det sexuella utnyttjandet av barn och förhindra att barn blir offer. NCEMC arbetar med familjer, offer, privata branscher, brottsbekämpande organ och offentligheten för att bidra till att förhindra kidnappning, hitta försvunna barn och erbjuda tjänster för att förhindra och bekämpa sexuellt utnyttjande av barn.

Tech Against Terrorism är ett initiativ som lanserats och stöds av FN:s anti-terrorismkommittés verkställande organ. De samarbetar med den globala teknikindustrin i syfte att tackla användningen av internet för terrorism, samtidigt som de värnar om de mänskliga rättigheterna.

Tech Coalition är en allians av teknikföretag i olika storlekar inom olika sektorer som arbetar tillsammans för att driva på viktiga framsteg inom teknik och implementeringen av bästa praxis för att skydda barn online.

WeProtect Global Alliance förenar myndigheter, den privata sektorn, civilsamhället och andra internationella organisationer i arbetet med att ta fram policyer och lösningar för att skydda barn mot sexuellt utnyttjande och övergrepp online.

Det här är inte en fullständig lista. Kom tillbaka för att få uppdateringar när vi fortsätter vårt arbete för att öka användarnas tillit och säkerhet genom att samarbeta med globala organisationer.